Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Hướng dẫn đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Hướng dẫn đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

E-mail Print PDF

   Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định 43/2014/NĐ-CP và nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ;

Căn cứ quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên đại bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các  của pháp luật về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập hồ sơ đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây:

Phòng quản lý đất đai


Newer news items:
Older news items: