Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

E-mail Print PDF

Người dân có thể tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, tra cứu tình hình xử lý hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường


Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trên 06 lĩnh vực bao gồm: đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu. Những năm qua công tác CCHC luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo, thực hiện đổi mới mạnh mẽ và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Sở nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư về với tỉnh Thái Nguyên.


Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hằng năm Sở xây dựng kế hoạch CCHC, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, định kỳ lồng ghép việc chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC tại các hội nghị, buổi họp, giao ban để công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nắm bắt; đồng thời gắn kết quả thực hiện công tác CCHC là tiêu chí để tiến hành đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng trong năm đối với các tập thể, cá nhân; do đó công tác CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực nhất định:


Đối với cải cách thể chế, Sở thực hiện thường xuyên việc rà soát hệ thống văn bản QPPL, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý, đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Về cải cách TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xây dựng và trình UBND tỉnh Quyết định ban hành theo thẩm quyền các quyết định công bố TTHC ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã trong tất cả 6 lĩnh vực (đất đai, đo đạc bản đồ, môi trường khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn) với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết là 81 TTHC. Các TTHC này được niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng minh bạch, thuận lợi để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và thực hiện; công khai địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại chuyên dùng của đường dây nóng tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.


Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở đã bố trí công chức có trình độ chuyên môn phù hợp và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong năm 2018, thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện tiếp nhận 84.617 hồ sơ, đã giải quyết 81.150 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn 84.128 hồ sơ, chiếm 99,39%, Sở đã tham gia tốt việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh trong lĩnh vực đầu tư (thẩm định 170 hồ sơ dự án đầu tư có sử dụng đất). Điểm nổi bật trong công tác CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018 đó là Sở đã tiến hành xây dựng và đưa hệ thống Một cửa điện tử vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý quy trình công việc, theo dõi, đôn đốc, luân chuyển hồ sơ và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết TTHC được minh bạch, chính xác, nhanh gọn; qua việc ứng dụng Hệ thống một cửa điện tử đã hạn chế được rất nhiều tình trạng hồ sơ TTHC bị giải quyết quá hạn (chủ yếu trong lĩnh vực đất đai), năm 2018 tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm 0.7% so với năm 2017), qua đó nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.


Với những kết quả đã đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường đã từng bước cải thiện và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xếp thứ 5/19 sở, ban, ngành, tăng 4 bậc so với năm 2017. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Sở còn có những hạn chế nhất định: Nhận thức về CCHC và năng lực tham mưu, giúp việc của một số công chức chưa cao, biên chế viên chức của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được giao ít (có đơn vị 3 - 4 biên chế), do đó ảnh hưởng đến việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân dẫn đến tình trạng hồ sơ trả quá hạn; cơ sở vật chất cho công tác CCHC chưa được đầu tư đúng mức, …


Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền về CCHC, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch, nhất là giao dịch bằng hình thức trực tuyến mức độ 3. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của Sở; dự kiến sau khi sắp xếp, các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giảm từ 8 xuống còn 6 phòng. Giảm tối thiểu 10% biên chế hành chính so với năm 2015, đảm bảo từ năm 2018 đến năm 2021 tiếp tục giảm 05 biên chế hành chính theo Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của Sở; đồng thời sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức của Sở theo vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng và sử dụng có hiệu quả.

Văn phòng Sở

 

 

 

 


Newer news items:
Older news items: