Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

E-mail Print PDF

       

 

    Ngày 17/3/2018 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ  kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.


   Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, trách nhiệm với công việc, sãn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ. Việc củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo cho việc thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của đoàn thể thiết thực và có hiệu quả. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như: 100% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trên 95% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên hàng năm đát 6% so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ (vượt 50% so với Nghị quyết).


   Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành tham luận, thảo luận các nội dung về công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường…; góp ý hoàn thiện một số nội dung của báo cáo.


   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng bộ Sở trong thời gian tới là tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường cải cách hành chính, giáo dục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ vững tinh thần đoàn kết xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.


   - Thay mặt cho Đảng bộ Sở, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Hoàng và những ý kiến thảo luận của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo và thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ tới như sau:


   - Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và truyền thông nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.


   - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Vận hành sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính.


   - Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy đã ban hành. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở nói riêng và ngành tài nguyên và môi trường nói chung.


   - Thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm cụ thể của Đảng bộ và từng Chi bộ trực thuộc. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có hình thức giải quyết phù hợp.


   - Quan tâm tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Chú trọng phát triển đảng viên mới với phương châm coi trọng chất lượng là chính.


   - Xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cho phù hợp và tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những tồn tạo, khuyết điểm để uốn nắn, sửa chữa, xử lý nghiêm các Chi bộ, Đảng viên có sai phạm.


   - Tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, văn nghệ, thể dục thể thao…

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Văn phòng Sở 


Newer news items:
Older news items: