Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

E-mail Print PDF

    Ngày 19/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.


   Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, ngành tài nguyên và môi trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Tỉnh; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ngày càng chủ động, sáng tạo và khá toàn diện trên các mặt công tác:

   - Công tác tham mưu ban hành VBQPPL kịp thời và đảm bảo chất lượng; hệ thống tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn gắn với xây dựng, quy hoạch, đào tạo và tinh giản biên chế đội ngũ CBCC, đáp ứng yêu cầu công tác; đặc biệt chú trọng quan tâm và thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện  có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác phối hợp của ngành giữa cấp tỉnh với cấp huyện, giữa ngành với các ngành khác và trong nội bộ ngành ngày càng được tăng cường qua việc ban hành các quy chế phối hợp và tổ chức các buổi làm việc trực tiếp ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (Trong năm qua, đã hướng dẫn giải quyết và trực tiếp giải quyết trên 60 nội dung ý kiến của cấp huyện và của các ngành liên quan đến công tác tài nguyên và môi trường).


   Trong công tác quản lý đất đai Sở đã kịp thời điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất; tập trung củng cố, kiện toàn đi vào ổn định và nâng dần chất lượng hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai; kịp thời giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chủ động và tích cực tham mưu giải quyết được một số các tồn tại, hạn chế do lịch sử để lại nhiều năm. Trong năm đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, nâng tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đạt 92,3%. Tiếp nhận và thẩm định 150 hồ sơ giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, với diện tích trên 1.344ha để thực hiện 150 dự án. Theo số liệu của Cục thuế, năm 2017 nguồn thu từ sử dụng đất đai đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng trên 200% so với thực hiện năm 2016.


   Công tác quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và viễn thám được tăng cường, chú trọng việc rà soát, quản lý, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép và kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đo đạc và bản đồ. Chủ động, kịp thời giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đo đạc thành lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.


   Về môi trường, công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện ngày càng chủ động và mở rộng cả về phạm vi, quy mô; cơ bản không để phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vay đầu tư cho BVMT. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 75%; tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 75% (03/04 khu công nghiệp); Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt 93% đối với đô thị; 70% đối với khu vực nông thôn. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án bảo vệ môi trường tăng 66% so với cùng kỳ. Trong năm, đã thẩm định, thông báo thu phí của 122 đơn vị, thu 3,2 tỷ đồng (tăng 77% so với kế hoạch và 47% so với năm 2016). Năm 2017, tiếp nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đối với 65 mỏ với số tiền 15,65 tỷ đồng, nâng tổng số dư tiền ký quỹ hiện nay là 104,16 tỷ đồng.


   Công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng đi vào nề nếp qua việc thực hiện quy hoạch khoáng sản; tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước; tích cực phối hợp với các ngành, địa phương thanh kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác cát và đất san lấp trái phép trên địa bàn. Năm 2017, Sở đã tiến hành triển khai thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, nhằm tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp để quản lý tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. Bên cạnh đó, công tác quản lý khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu bước đầu có chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác tuyên truyền, tập huấn ngày càng được chú trọng. Trong lĩnh vực khoáng sản: Trong năm, Sở đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 02 khu vực; thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh: phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 14 mỏ; phê duyệt trữ lượng khoáng sản 02 mỏ; 09 Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; cấp 03 Giấy phép thăm dò; 10 Giấy phép khai thác khoáng sản. Năm 2017, thu ngân sách từ hoạt động  khoáng sản năm 2017 đạt trên 1.321 tỷ đồng (theo báo cáo của Cục thuế).


  Tại Hội nghị đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đã tham gia ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác thanh tra, kiểm tra; vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã… nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ban ngành, địa phương, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chuyên môn.


   Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

   - Tập trung tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch và các văn bản Luật và văn bản dưới Luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, người dân và doanh nghiệp.


   - Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở cấp tỉnh và cấp huyện. Rà soát công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh ở 3 cấp theo quy định. Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính của Sở theo kế hoạch.


   - Tập trung hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết 18. 19/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn theo quy hoạch; luận chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo về cơ cấu số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn để phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác; thực hiện hiệu quả Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế.


   - Tiếp tục thực hiện dự án năm 2017 chuyển sang và các dự án mới. Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020; tổ chức các lớp tập huấn các phần mềm chuyên ngành CNTT, công tác văn thư lưu trữ trong ngành; tăng cường cập nhật cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường vào lưu trữ, tra cứu; kịp thời cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.


   - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Thực hiện thanh tra theo quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020, trong đó tập trung thanh tra sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phúc tra lại các kết luận của các Đoàn Thanh, kiểm tra năm 2017; thanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước. Tập trung giải quyết các đơn còn tồn đọng trong năm 2017 và đơn phát sinh trong kỳ; tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp.


   Cũng nhân dịp này, để biểu dương thành tích của cán bộ, công chức trong toàn ngành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng giấy khen cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Một số hình ảnh:

Văn phòng Sở


Newer news items:
Older news items: