Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Tin hoạt động
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Tin hoạt động

Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH trung ương khóa XII.

E-mail Print PDF

        

      Ngày 18/12/2017, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII. Tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết TW 6 khóa XII tại Hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

     Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm của 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới".


    Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt, chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đến toàn thể cán bộ, nhân viên với những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể. Theo đó, các Chi, Đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ sở .

Hình ảnh tại hội nghị:

                                                      

Văn phòng sở

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

E-mail Print PDF

     Ngày 02/11 và ngày 08/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường cho hơn 140 cán bộ, công chức phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố, thị xã và công chức địa chính các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự khai mạc có ông Phan Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ và các giảng viên của Sở Tài nguyên và Môi trường.


   Tại Lớp tập huấn, các đồng chí giảng viên đã truyền đạt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Trong đó tập trung đi sâu vào các nội dung như: những điểm mới của Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; các nội dung liên quan đến việc lập, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; các quy định liên quan đến việc quản lý chất thải; kiểm soát nguồn thải tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và một số tồn tại hay mắc phải trong quá trình hoạt động; Nghị định 158/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, các nội dung liên quan đến công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản và công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nội dung Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Đồng thời trao đổi, thảo luận về những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luật ở các địa phương, đơn vị.


   Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành tài nguyên và môi trường được Sở tổ chức hàng năm nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh:

   

                                             

Văn phòng Sở

Page 7 of 95