DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 13 NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2018

Print

Thành phố Thái Nguyên:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 – 32 độ C. Độ ẩm không khí trung bình 80 – 85%.

Khu vực phía Tây:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 – 32 độ C. Độ ẩm không khí trung bình 85 – 90%.

Khu vực phía Nam:

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 – 32 độ C. Độ ẩm không khí trung bình 83 – 88%.

Khu vực phía Đông:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 – 32 độ C. Độ ẩm không khí trung bình 80 – 85%.

theo DBKTTV


Newer news items:
Older news items: