DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2018

Print

Thành phố Thái Nguyên:

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88 – 93%. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ, nhiệt độ cao nhất  từ 21 – 23 độ.

Khu vực phía Tây:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ; Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 90 – 95%. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 22 độ.

Khu vực phía Nam:

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 90 – 95%. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 23 độ.

Khu vực phía Đông:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ; Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88 – 93%. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 22 độ.

the DBKTTV


Newer news items:
Older news items: