Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Báo cáo kết quả xử lý bãi tập kết chất thải của Công ty TNHH Dương Phạm
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Báo cáo kết quả xử lý bãi tập kết chất thải của Công ty TNHH Dương Phạm

E-mail Print PDF

 

Ngày 09/01/2018, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên (PC49) phát hiện Công ty Dương Phạm vận chuyển, tập kết 266.160kg chất thải tại tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gồm: 233.585 kg chất thải nguy hại (CTNH) có chỉ tiêu pH ≥12,5  và 32.575 kg chất thải công nghiệp thông thường - sau đó, khối lượng chất thải nêu trên đã để lẫn vào nhau. Trên cơ sở hồ sơ điều tra, xác minh do PC49 lập và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1067/STNMT-TTr ngày 26/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1081/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Dương Phạm về các hành vi vi phạm nêu trên và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Công ty Dương Phạm chuyển giao toàn bộ 266.160kg chất thải đang tập kết tại tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương cho đơn vị có chức năng xử lý CTNH để xử lý theo quy định.


Mặc dù Công ty Dương Phạm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, PC49 bàn giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng thời gian quy định (biên bản ngày 02/5/2018); hướng dẫn, đôn đốc Công ty Dương Phạm thực hiện Quyết định số 1081/QĐ-XPVPHC (văn bản số 1109/STNMT-TTr ngày 03/5/2018, văn bản số 1457/STNMT-TTr ngày 01/6/2018), nhưng Công ty Dương Phạm không thực hiện việc chuyển giao 266.160kg chất thải tập kết tại tiểu khu Giang Tân để xử lý theo quy định. Do vậy, trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1666/STNMT-TTr ngày 18/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1965/QĐ-CCXP ngày 04/7/2018 về cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Dương Phạm. Theo đó, UBND huyện Phú Lương được giao chủ trì tổ chức thực hiện quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường, công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp để tổ chức thực hiện Quyết định.


Do Công ty Dương Phạm không thi hành quyết định 1965/QĐ-CCXP ngày 04/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định, sau khi thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường và PC 49, UBND huyện Phú Lương đã ban hành quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 1965/QĐ-CCXP, Ban chỉ đạo đã lên kế hoạch và phương án chi tiết cho việc cưỡng chế (về lực lượng cưỡng chế, đơn vị xử lý chất thải, các tình huống phát sinh, kinh phí thực hiện cưỡng chế...) theo quy định của pháp luật và dự kiến thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 15/8/2018.


Tuy nhiên, ngày 09/8/2018, Công ty Dương Phạm đã có văn bản số 03/DP-UBND ngày 07/8/2018 đề nghị cho Công ty được tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và cam kết thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Căn cứ quy định tại Điều 34, nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty Dương Phạm được tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại văn bản số 3127/UBND-CNN ngày 13/8/2018. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 3127/UBND-CNN nêu trên, UBND huyện Phú Lương đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, PC 49 thành lập Tổ Giám sát việc Công ty Dương Phạm tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND huyện Phú Lương), Tổ giám sát đã làm việc với Công ty Dương Phạm, yêu cầu Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, có biện pháp đảm bảo việc thu gom triệt để CTNH, không gây ô nhiễm môi trường cho tiểu khu Giang Tân và trong quá trình vận chuyển (biên bản ngày 13/8/2018).


Từ ngày 14/8/2018 đến ngày 15/8/2018, Công ty Dương Phạm đã bố trí 03 công nhân và 01 máy xúc để đóng lại một số bao chứa CTNH để đảm bảo CTNH không phát tán ra môi trường trong quá trình bốc xếp lên xe chuyên dụng và quá trình vận chuyển, có sự chứng kiến của Tổ giám sát. Do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kho vận Phú Hưng (đơn vị xử lý CTNH theo phương án Công ty Dương Phạm đã đề nghị tại văn bản số 03/DP-UBND ngày 07/8/2018) không đảm bảo tiến độ vận chuyển CTNH, nên ngày 15/8/2018, Công ty Dương Phạm đã gửi văn bản số 04/DP-UBND  đề nghị được thay đổi đơn vị xử lý CTNH là Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hùng Phát (đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, có mã số quản lý CTNH: 1-2-3-4.068.VX) và được Tổ giám sát chấp thuận tại văn bản số 695/UBND-TNMT ngày 15/8/2018. Đến khoảng 21h, ngày 16/8/2018, dưới sự giám sát của UBND huyện Phú Lương, Sở Tài nguyên và Môi trường, PC 49, UBND thị trấn Giang Tiên và Trưởng tiểu khu Giang Tân, Công ty Dương Phạm đã chuyển giao xong toàn bộ 266.160kg CTNH cho Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hùng Phát để xử lý theo quy định, dọn sạch CTNH trên mặt bằng khu vực tập kết tại tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên. Quá trình bốc xếp, vận chuyển CTNH ra khỏi địa bàn không để phát tán CTNH ra môi trường, các xe vận chuyển CTNH đều được đăng ký trong giấy phép xử lý CTNH đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (biên bản ngày 16/8/2018). Ngày 28/8/2018, Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát có báo cáo vận chuyển xử lý CTNH theo quyết định xử phạt, cưỡng chế của UBND tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 13/MT-HP khẳng định việc tiếp nhận và xử lý CTNH đúng quy trình kỹ thuật và đúng các quy định của pháp luật về quản lý CTNH và có hồ sơ gửi kèm.


Đối với một số bài báo có nội dung về việc tập kết CTNH không được che đậy, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường và đưa ra một số hình ảnh. Đây là hình ảnh do phóng viên chụp ngày 15/8/2018 -  thời điểm Công ty Dương Phạm đang tổ chức đóng lại một số bao chứa CTNH để đảm bảo CTNH không phát tán ra môi trường trong quá trình bốc xếp lên xe chuyên dụng và quá trình vận chuyển, có sự chứng kiến của Tổ giám sát.


Để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường đối với việc tập kết CTNH nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc 03 mẫu nước mặt, 02 mẫu nước dưới đất và 03 mẫu đất tại khu vực tập kết CTNH tại Tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên (ngày 23/8/2018). Kết quả phân tích cho thấy: pH của các mẫu nước mặt, nước dưới đất và môi trường đất tại khu vực Tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, theo Dự án mạng lưới quan trắc hiện trạng môi trường định kỳ tỉnh Thái Nguyên (thực hiện theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên), sông Đu đoạn qua thị trấn Giang Tiên, sau điểm tiếp nhận nước mưa chảy tràn từ khu vực tập kết chất thải nêu trên tại tiểu khu Giang Tân có tần số quan trắc 06 lần/năm, các kết quả quan trắc từ tháng 11/2017 đến 23/5/2018 cho thấy nước sông Đu có chỉ số pH ổn định và nằm trong giới hạn chất lượng nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A).


Từ các nội dung nêu trên thấy rằng: Công ty Dương Phạm xin tự nguyện thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đã được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý cho Công ty tiếp tục được thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả mà không tiến hành cưỡng chế là đúng quy định tại Điều 34, Nghị định 166/2013/NĐ-CP, quá trình Công ty Dương Phạm chuyển giao xong toàn bộ 266.160kg CTNH cho Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hùng Phát để xử lý có sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát gồm đại diện UBND huyện Phú Lương, Sở Tài nguyên và Môi trường, PC 49, UBND thị trấn Giang Tiên và Trưởng tiểu khu Giang Tân. Việc di dời 266.160kg CTNH ra khỏi địa bàn không gây ô nhiễm môi trường khu vực, các xe vận chuyển CTNH đều được đăng ký trong giấy phép xử lý CTNH.


Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về  kết quả xử lý bãi tập kết chất thải của Công ty TNHH Dương Phạm./.

Xem chi tiết tại đây:

Văn phòng sở