Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương Thế giới năm 2018
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương Thế giới năm 2018

E-mail Print PDF

 

  

   Ngày 20/4/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã ban hành công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT v/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa và công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018 v/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 với chủ đề "Cùng chung tay giữ màu xanh của biển" nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.


 

   Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cấp quốc gia được Bộ TN&MT tổ chức vào tối 04/6/2018, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01 đến ngày 08/6/2018.


   Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo tinh thần chỉ đạo của Bộ TN&MT, Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) đã ban hành văn bản số 1606/UBND-CNN ngày 07/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; văn bản số 1663/UBND-CNN ngày 09/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018. Trong đó, đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể tập trung triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/5/2017, Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/10/2016; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.


   Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra đánh giá các nguy cơ rủi ro về ô nhiễm môi trường để xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố; khuyến khhích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.


   Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa.


  Triển khai tổ chức hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động hướng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 và Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bám sát chủ đề Ngày Môi trường thế giới; cung cấp tài liệu liên quan cho các cơ quan tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao cho Sở chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chu Văn An và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Tái chế nhựa phế liệu”; tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, dự kiến vào ngày 05/6/2018.


   Kết thúc “Tháng hành động vì môi trường”, các tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/8/2018.


   Thông tin chi tiết về Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20/4/2018; 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018; 1606/UBND-CNN ngày 07/5/2018 và 1663/UBND-CNN ngày 09/5/2018 tải tại đây!

(Chi cục Bảo vệ môi trường)


Newer news items:
Older news items: