Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

E-mail Print PDF

  Ngày 01/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.


   Thông tư có 07 chương và 64 điều, quy định chi tiết và cụ thể về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường (không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, nước thải, khí thải, đất, trầm tích); bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường định kỳ; các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục; yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục và quy định về quản lý và sử dụng thiết bị quan trắc môi trường.


   Trong đó, tại Chương II của Thông tư quy định chi tiết về thông số quan trắc, tần suất quan trắc, phương pháp quan trắc và xử lý kết quả quan trắc môi trường. Tần suất quan trắc bao gồm tần suất quan trắc môi trường không khí ngoài trời: tối thiểu 06 lần/năm, 2 tháng/lần; quan trắc tiếng ồn: tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần; quan trắc độ rung: tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng /lần; quan trắc môi trường nước mặt lục địa: tối thiểu 06 lần/năm, 02 tháng/lần; quan trắc môi trường nước dưới đất: tối thiểu 04 lần/năm, 03 tháng/lần; quan trắc môi trường nước biển ven bờ: tối thiểu 04 lần/năm, 03 tháng/lần; quan trắc môi trường nước biển gần bờ: tối thiểu 02 làn/01 năm, 06 tháng/lần; quan trắc môi trường nước biển xa bờ: tối thiểu 01 lần/01 năm; Tần suất quan trắc đối với thông số tổng N, tổng P, tổng K, cacbon hữu cơ: trong đất tối thiểu 01 lần/3-5 năm; Tần suất quan trắc trầm tích nước ngọt: tối thiểu 02 lần/năm; Tần suất quan trắc trầm tích nước mặn (nước biển gần bờ và ven bờ) và nước lợ: tối thiểu 01 lần/năm.


  Tại Chương IV của Thông tư quy định chi tiết các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục. Theo đó, thiết bị quan trắc tự động, liên tục gồm một hoặc nhiều thiết bị có khả năng đo, phân tích và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong nước thải một cách tự động, liên tục. Căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương án lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp (Phương án trực tiếp, các thiết bị quan trắc (đầu đo pH, nhiệt độ, TDS/EC...) được đặt trực tiếp trong bể nước thải sau hệ thống xử lý, vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10 cm từ bề mặt nước thải và ít nhất 15 cm từ đáy; Phương án gián tiếp, nước thải sau khi xử lý được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu và hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có). Các đầu đo: pH, nhiệt độ, TDS/EC... được nhúng trực tiếp vào thùng chứa mẫu bên trong nhà trạm).


   Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu được dùng để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của Hệ thống về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy định chi tiết tại Chương V Thông tư này.


   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017. Các Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 và số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17 tháng 8 năm 2015 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Các quy định về trạng thái của thiết bị đo tại Chương IV và Chương V Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Thông tin chi tiết về Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 tải tại đây!

Chi cục Bảo vệ môi trường


Newer news items:
Older news items: