Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Lâm Thành Kiên
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Lâm Thành Kiên

E-mail Print PDF

Câu hỏi:Tôi có mạnh đất 751m2, trong đó có 300m2 đất ODT, 451m2 đất CLN thời hạn sử dụng đến năm 2056. Nay tôi muốn chuyển đổi phần đất CLN thành đất ODT có được không? Và có được chuyển hết 451m2 đất CLN thành đất ODT không? Nếu làm được thì trình tự và thủ tục làm như nào, đến đâu làm? xin cho tôi ý kiến tư vấn

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của anh (chị), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Để chuyển toàn bộ 451 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với thửa đất anh (chị) nêu trên thì thửa đất phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và có trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 1 Luật Đất đai năm 2013.

Hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được lập thành 01 bộ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Thành phàn hồ sơ được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

“a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Trường hợp thửa đất thuộc địa giới hành chính tỉnh Thái Nguyên thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trên địa anh (chị)n tỉnh Thái Nguyên quy định như sau:

1. Trong thời gian không quá 05 ngày, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

2. Trong thời gian không quá 02 ngày, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

3. Trong thời gian không quá 02 ngày, sau khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được số liệu địa chính.

4. Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý giấy chứng nhận hoặc viết giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

5. Trong thời gian không quá 02 ngày, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

6. Trong thời gian không quá 01 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và trả kết quả cho người sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.


Newer news items:
Older news items: