Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Bùi Thị Hiếu
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Bùi Thị Hiếu

E-mail Print PDF

Câu hỏi: Gia đình cháu có mảnh đất có sổ đỏ, nhưng thuộc đất quy hoạch thổ cư, hiện tại đang sử dụng với mục đích sản xuất trồng cây hằng năm. Nhưng giờ cháu muốn dựng tạm nhà xưởng xẻ gỗ, chỉ bắn tôn không xây gạch.Vậy cho cháu hỏi như vậy có được không ak, nếu không được thì có phải làm đơn xin chuyển đổi mục đích không, và làm như thế nào ak! Cháu chân thành cảm ơn!!!!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của anh (chị), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai quy định:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

……………………………………….

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Theo quy định trên thì anh (chị) có nhu cầu chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm sang mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp thì phải được phép cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích.

- Hồ sơ xin chuyển mục đích thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

- Trường hợp thửa đất thuộc địa giới hành chính tỉnh Thái Nguyên thì trình tự, thủ tục chuyển mục đích được quy định tại Điều 8 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

“1. Trong thời gian không quá 05 ngày, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

2. Trong thời gian không quá 02 ngày, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

3. Trong thời gian không quá 02 ngày, sau khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

4. Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý giấy chứng nhận hoặc viết giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

5. Trong thời gian không quá 02 ngày, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

6. Trong thời gian không quá 01 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và trả kết quả cho người sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.”


Newer news items:
Older news items: