Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Đăng Dương
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Đăng Dương

E-mail Print PDF

Câu hỏi: Kính gửi phòng tài nguyên môi trường thái nguyên tôi có mua mảnh đất với diện tích 240m vuông chiều rộng 10m.chiều dài 24m nay tôi muốn làm thủ tục tách ra làm 2 bìa đỏ vậy cho hỏi thủ tục phải làm như thế nào và thời hạn gian được có bìa đỏ mới là bao lâu rất mong các anh chị giải đáp cho tôi xin chân thành cám ơn!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Ông (Bà), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Việc tách thửa đất phải đảm bảo hạn mức tách thửa được quy định tại Mục 2 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

2. Về trình tự thực hiện.

Tại Mục 18 Phần I Quyết định số 3635/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, cụ thể như sau:

"+ Bước 1. Người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa hoặc hợp thửa đất nộp hồ sơ cho cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong ngày làm việc.

+ Bước 2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trong thời hạn không quá 13 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:

a) Trường hợp tách, hợp thửa do nhu cầu của người sử dụng đất thì:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định, trình Lãnh đạo Sở  ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa.

.............................................................................................................

+ Bước 3. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra soát xét hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thông báo cho người được cấp giấy nộp phí, lệ phí; thực hiện chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thu hồi bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp để quản lý theo quy định (nếu có).

+ Bước 4. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận trao cho người sử dụng đất.

+ Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp, thu Phí, Lệ phí (nếu có)."


Newer news items:
Older news items: