Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Nam

Print

Câu hỏi: chào STNMT, tôi là Nguyễn Văn Nam, hiện đang sinh sống tại Phổ Yên, Tôi có 1 vấn đề thắc mắc về việc nộp tiền bảo vệ đất lúa đối với trường hợp chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân từ đất trồng lúa LUC sang đất ONT, xin trả lời giúp tôi một số thắc mắc sau:

1. Số tiền phải nộp tại đâu?

2. gia đình có phải kê khai diện tích và số tiền phải nộp gửi phòng TNMT thẩm định không?

3. Nộp theo phương án phê duyệt hay theo thông báo của cơ quan thuế

Tôi xin chân thành cảm ơn! Kính mong STNMT sớm phúc đáp

Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 26/2016/QD-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phí nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên xin được trả lời Ông (Bà) như sau:

1. Số tiền phải nộp để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa được nộp tại Kho bạc nhà nước, tài khoản số 7111, được hạch toán vào mục lục ngân sách, mục thu khác, tiểu mục 4914.

2. Căn cứ diện tích đất chuyên trồng lúa nước (LUC) được phép chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (ONT) được UBND thị xã Phổ Yên phê duyệt, Ông lập bảng kê số tiền phải nộp để bảo vệ phát triển đất trồng lúa gửi phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên thẩm định, trình UBND thị xã Phổ Yên phê duyệt.

3. Số tiền phải nộp thực hiện theo Quyết định phê duyệt do UBND thị xã Phổ Yên ban hành.


Newer news items:
Older news items: