Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Trường
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Trường

E-mail Print PDF

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang có dự định muốn mở cơ sở sản xuất gạch không nung? Có thể cho tôi biết các thủ tục xin cấp đất làm cơ sở  như nào? và tại cơ quan nào.

Đồng thời có thể cho tôi xin danh sách qua mail các đơn vị đang đăng ký làm gạch không nung trên địa bàn tỉnh để tôi tham quan và học hỏi kinh nghiệm sản xuất.

Rất mong nhận được sự hồi âm sớm từ cán bộ

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Ông (Bà), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Trường hợp Ông (Bà) nêu trên được xác định là hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất gạch không nung. Theo quy định của pháp luật, trình tự thủ tục được thực hiện như sau:

1. Thực hiện thủ tục xin cấp quyết định chủ trương đầu tư.

- Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông (Bà) lập hồ sơ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Chứng minh nguồn nguyên liệu đảm bảo hoạt động ổn định cho nhà máy: Giấy phép khai thác mỏ vật liệu hoặc hợp đồng cung cấp vật liệu của các đơn vị có nguyên liệu hợp pháp.

2. Thực hiện các thủ tục về đất đai

Sau khi được UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Ông (Bà) thực hiện các thủ tục sau:

- Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (tùy thuộc vào quy mô công suất, diện tích sử dụng đất của dự án).

- Đăng ký kế hoạch sử dụng đất với UBND cấp xã và UBND cấp huyện nơi có đất thực hiện dự án;

- Thực hiện giải phóng mặt bằng theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người có đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai;

Khi thực hiện xong thủ tục giải phóng mặt bằng, Ông (Bà) lập hồ sơ thuê đất nộp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện; Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo UBND huyện quyết định cho thuê đất theo quy định.

3. Thực hiện các thủ tục về Môi trường

Theo quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTG ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, việc đầu tư dự án nhà máy gạch mới phải nằm trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương và gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu.

Về môi trường, theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2014, chủ dự án phải thực hiện lập hồ sơ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận trước khi triển khai thi công dự án. Do vậy, đề nghị bạn căn cứ quy mô công suất của dự án và diện tích sử dụng đất lúa của dự án để thực hiện lập hồ sơ môi trường, cụ thể như sau:

+ Dự án có sử dụng diện tích đất lúa từ 10ha đất trở lên thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

+ Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch công suất 100 triệu viên gạch quy chuẩn/năm trở lên hoặc có quy mô sử dụng đất lúa từ 5ha đến 10ha, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch công suất dưới 100 triệu viên gạch quy chuẩn/năm thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận, trong đó, dự án có sử dụng diện tích đất lúa từ 01ha đến 05ha, thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận còn dự án có sử dụng đất lúa dưới 01ha thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện xác nhận.

Đối với nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất của dự án phải đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp.

Từ các nội dung nêu trên, đề nghị bạn nghiên cứu vị trí xây dựng nhà máy gạch đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên và thực hiện đầy đủ các quy định về tài nguyên và môi trường khi triển khai thực hiện dự án.

- Theo đề nghị của bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kèm danh sách các đơn vị đang đăng ký làm gạch không nung trên địa bàn tỉnh để bạn tham khảo theo danh sách tại file gửi kèm.

- Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017, trong đó đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: dừng đầu tư mới đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung. Do vậy, đề nghị bạn xem xét, nghiên cứu.

(Có danh sách cơ sở sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh gửi kèm)

Trân trọng


Newer news items:
Older news items: