Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Đàm Văn Tự
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Đàm Văn Tự

E-mail Print PDF

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

* Về quy hoạch đất làm nghĩa trang: Theo quy định tại Điều 162 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định đất làm nghĩa trang, nghĩa địa phải đảm bảo hợp vệ sinh, bảo đảm môi trường và nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nghĩa địa trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về nguyên tắc đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo Điều 3 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính Phủ đã quy định:

“ Tất cả các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải được quy hoạch. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tuân thủ pháp luật về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường).

Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; kiến nghị hoặc xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo thẩm quyền.”

Ngoài ra, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Yên Lãng và quy hoạch nông thôn mới xã Yên Lãng do UBND xã Yên Lãng lập và thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện Đại Từ theo quy định. Trước khi phê duyệt quy hoạch phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư đối với các công trình, dự án dự kiến triển khai theo quy hoạch. Do đó một số ý kiến khác Ông hỏi thì UBND huyện Đại Từ mới có thể trả lời được Ông cụ thể.

*  Khu vực nghĩa trang tại xóm Tiền Đốc xã Yên Lãng là vị trí đã được quy hoạch trong quy hoạch sử dụng đất xã Yên Lãng đến năm 2020, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã Yên Lãng giai đoạn 2012-2020 đã được thông qua Hội đồng nhân dân xã Yên Lãng và được UBND  huyện Đại Từ phê duyệt. Nội dung này đã nêu rõ trong quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện Đại Từ.

Hiện nay, thực hiện quy định pháp luật về môi trường, UBND xã Yên Lãng đang tổ chức lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận theo quy định của pháp luật. Nội dung Kế hoạch đánh giá chi tiết các tác động của nghĩa trang đến điều kiện dân sinh, ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí và đề xuất các biện pháp khắc phục tác động tiêu cực, bảo vệ môi trường đảm bảo khi nghĩa trang đi vào hoạt động các loại chất thải phát sinh được thu gom, xử lý đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường.

Trân trọng


Newer news items:
Older news items: