Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Toàn

Print

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của ông Nguyễn Đức Toàn tại địa chỉ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy trong đơn ông Toàn không nêu rõ GCNQSD đất của gia đình ông được cấp năm nào, cấp cho hộ gia đình hay cá nhân, loại đất ở hay đất nông nghiệp, diện tích bao nhiêu m2, khi gia đình ông đến làm thủ tục tách thửa, cán bộ địa chính xã Phúc Thuận có viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả hay không… nên không thể hướng dẫn cụ thể và trả lời chính xác thời gian thực hiện theo quy định. Vì vậy, để giải quyết vụ việc đề nghị ông đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phổ Yên để được hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng

 


Newer news items:
Older news items: