Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Hỏi đáp pháp luật
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Hỏi đáp pháp luật

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Cửu

Email In PDF.

Sở TN&MT trả lời như sau:

Đúng như bạn hỏi, tại QCVN 01:2008/BXD có quy định các trạm xử lý nước thải có công suất nhỏ hơn 200m3/ngày đêm, công nghệ vi sinh, xây kín phải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường là 10m.

Đề nghị bạn căn cứ quy chuẩn nêu trên và các quy chuẩn khác về môi trường thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng được tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, không phát sinh mùi hôi từ khu vực trạm xử lý làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong tòa nhà và khu vực xung quanh.

Trân trọng

 

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Đàm Văn Tự

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

* Về quy hoạch đất làm nghĩa trang: Theo quy định tại Điều 162 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định đất làm nghĩa trang, nghĩa địa phải đảm bảo hợp vệ sinh, bảo đảm môi trường và nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nghĩa địa trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về nguyên tắc đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo Điều 3 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính Phủ đã quy định:

“ Tất cả các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải được quy hoạch. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tuân thủ pháp luật về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường).

Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; kiến nghị hoặc xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo thẩm quyền.”

Ngoài ra, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Yên Lãng và quy hoạch nông thôn mới xã Yên Lãng do UBND xã Yên Lãng lập và thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện Đại Từ theo quy định. Trước khi phê duyệt quy hoạch phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư đối với các công trình, dự án dự kiến triển khai theo quy hoạch. Do đó một số ý kiến khác Ông hỏi thì UBND huyện Đại Từ mới có thể trả lời được Ông cụ thể.

*  Khu vực nghĩa trang tại xóm Tiền Đốc xã Yên Lãng là vị trí đã được quy hoạch trong quy hoạch sử dụng đất xã Yên Lãng đến năm 2020, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã Yên Lãng giai đoạn 2012-2020 đã được thông qua Hội đồng nhân dân xã Yên Lãng và được UBND  huyện Đại Từ phê duyệt. Nội dung này đã nêu rõ trong quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện Đại Từ.

Hiện nay, thực hiện quy định pháp luật về môi trường, UBND xã Yên Lãng đang tổ chức lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận theo quy định của pháp luật. Nội dung Kế hoạch đánh giá chi tiết các tác động của nghĩa trang đến điều kiện dân sinh, ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí và đề xuất các biện pháp khắc phục tác động tiêu cực, bảo vệ môi trường đảm bảo khi nghĩa trang đi vào hoạt động các loại chất thải phát sinh được thu gom, xử lý đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường.

Trân trọng

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Long

Email In PDF.

Sở TN&MT trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, các dự án xây dựng lò giết mổ có công suất từ 200 gia súc/ngày hoặc từ 3.000 gia cầm/ngày trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt; dưới quy mô nêu trên, thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện xem xét xác nhận.

Do bạn không nêu rõ quy mô dự kiến của lò mổ, do vậy để xác định loại hồ sơ môi trường phải thực hiện, đề nghị bạn căn cứ nội dung nêu trên để lập hồ sơ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, bạn cũng cần xem xét quy mô sử dụng đất của dự án xây dựng lò giết mổ. Nêu dự án có chuyển đổi từ 10ha đất trong lúa trở lên, bạn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt; trường hợp chuyển đổi từ 5ha đến dưới 10ha đất trông lúa, báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt; trường hợp chuyển đổi từ 01ha đến dưới 05ha đất lúa, bạn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

Trân trọng

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Ngô Thị Hoa

Email In PDF.

Sở TN&MT trả lời như sau:

Về vấn đề của bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 35 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, quy định: Trường hợp có thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chủ dự án, chủ cơ sở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận đăng ký.

Do vậy đối với trường hợp này, Công ty CP chất đốt Hà Nội tại Thái Nguyên không cần phải lập lại hồ sơ môi trường mà tiếp tục thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cửa hàng xăng dầu của Chi nhánh Công ty CP thép Việt Nhật đã được UBND thành phố xác nhận.

Trân trọng

 

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Mạnh Chiến

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, điều 203 Luật đất đai 2013 quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đât đai thì: “1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;”

Vậy, đề nghị ông gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Trân trọng

 

Trang 1/11