Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Hỏi đáp pháp luật
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Hỏi đáp pháp luật

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Phạm Nhã Tú

E-mail Print PDF

Câu hỏi:Trong quá trình xây dựng ông A muốn xin đào đường (ngang 0,5m, dài 7m và sâu 0,8m) để lắp đặt hệ thống thoát nước từ trong nhà ra hệ thống thoát nước đường chính của Thị trấn. Hãy tư vấn cho Ông A những thủ tục cần thiết để được phép đào đường?

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Anh (chị), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Câu hỏi của Anh (chị) không thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Anh (chị) có ý kiến đến cơ quan quản lý về  xây dựng, giao thông để được hướng dẫn cụ thể.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Lâm Thành Kiên

E-mail Print PDF

Câu hỏi:Tôi có mạnh đất 751m2, trong đó có 300m2 đất ODT, 451m2 đất CLN thời hạn sử dụng đến năm 2056. Nay tôi muốn chuyển đổi phần đất CLN thành đất ODT có được không? Và có được chuyển hết 451m2 đất CLN thành đất ODT không? Nếu làm được thì trình tự và thủ tục làm như nào, đến đâu làm? xin cho tôi ý kiến tư vấn

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của anh (chị), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Để chuyển toàn bộ 451 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với thửa đất anh (chị) nêu trên thì thửa đất phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và có trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 1 Luật Đất đai năm 2013.

Hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được lập thành 01 bộ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Thành phàn hồ sơ được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

“a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Trường hợp thửa đất thuộc địa giới hành chính tỉnh Thái Nguyên thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trên địa anh (chị)n tỉnh Thái Nguyên quy định như sau:

1. Trong thời gian không quá 05 ngày, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

2. Trong thời gian không quá 02 ngày, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

3. Trong thời gian không quá 02 ngày, sau khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được số liệu địa chính.

4. Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý giấy chứng nhận hoặc viết giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

5. Trong thời gian không quá 02 ngày, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

6. Trong thời gian không quá 01 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và trả kết quả cho người sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Hoàng Xuân Kiên

E-mail Print PDF

Câu hỏi:Cho tôi được hỏi theo quy định tại Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 05/12/2017 thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động có cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm hay không?

Nội dung xác nhận vào đơn đăng ký biến động và giấy chứng nhận được ghi như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của anh (chị), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Đoàn Trọng Nghĩa

E-mail Print PDF

Câu hỏi: nhà tôi có 1 thửa đất được hợp tác xa giao cho mẹ tôi từ năm 1983-1984 để sử dụng.và sau này mẹ tôi cho tôi.nhưng từ lúc đó chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà tôi vẫn sử dụng từ lúc đó đến giờ.nhưng trên bản đồ mới thể hiện đó là đất bỏ hoang.nay tôi muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất đó có được hay không?

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Anh (chị), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Câu hỏi của anh (chị) chưa đầy đủ thông tin như: mục đích sử dụng đất, thời điểm được tặng, cho quyền sử dụng đất, các giấy tờ về quyền sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đủ cơ sở để trả lời.

Tuy nhiên, anh (chị) có thể tham khảo quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và quy định tại Chương V Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai để thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Lưu văn quý

E-mail Print PDF

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi bố tôi mất khi không có di chúc thừa kế quyền sử dụng đất và bây giờ mẹ con tôi có thể làm văn bản thừa kế chia cho tôi và mẹ tôi và em trai tôi có được không? chia thì tôi phải đóng mức thuế và phí như thế nào cho từng loại đất: trong đó có đất thổ cư, đất mầu, đất ao hồ, đất lúa, đất cây lâu năm, đất vườn tạp

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Anh (chị), Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Chương XXIII Bộ Luật Dân sự 2015 quy định việc thừa kế theo pháp luật thì khi bố bạn mất không để lại di chúc, nay gia đình bạn muốn chia thừa kế cho mẹ bạn, bạn và em trai bạn là thực hiện được. Trước tiên các thành viên trong gia đình bạn (hàng thừa kế thứ nhất theo Bộ Luật Dân sự) đến Văn phòng công chứng để lập văn bản chia thừa kế theo quy định.

Về mức thuế và phí như thế nào do câu hỏi của bạn chưa rõ là phí công chứng, chứng thực hay là phí thẩm định hồ sơ cấp giấy, lệ phí địa chính. Do vậy, đối với mỗi thủ tục cụ thể sau khi bạn thực hiện sẽ phải nộp theo mức phí do UBND tỉnh quy định và được công khai tại các nơi bạn đến giao dịch.

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 15