Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Hỏi đáp pháp luật
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Hỏi đáp pháp luật

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Đồng Văn Phước

E-mail Print PDF

Câu hỏi:Gia đình Tôi có thửa đất 209 không nằm trong bìa đỏ, nhưng bố mẹ cháu xây dựng nhà từ năm 1983 đến giờ thì có được cấp giấy chứng nhận QSDĐ hay không?

Trả lời:

Trường hợp đất nhà bạn đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thuộc trường hợp quy định tại Điều 99, Luật Đất đai và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì đủ điều kiện được cấp GCNQSD đất và được thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp nhà bạn có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc cấp GCNQSD đất được áp dụng theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Đối với trường hợp nhà bạn không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc cấp GCNQSD đất được áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 101, Luật Đất đai và Điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Vũ Toàn Thắng

E-mail Print PDF

Câu hỏi: Tôi có mảnh đất lô 2 ở cổng phụ trường đại học công nghiệp thái nguyên, hiện nay tôi muốn bán nhưng chưa rõ giá đất hiện nay khu vực đó theo đơn giá của áp dụng là bao nhiêu? Vậy cho tôi hỏi ban quản lý giá đất của sở tài nguyên thái nguyên.

Trả lời:

Vì nội dung câu hỏi của Ông (bà) chưa nêu rõ cụ thể vị trí, loại đất của thửa đất cần chuyển nhượng nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đủ cơ sở để trả lời câu hỏi của Ông (bà).

Do đó, để xác định giá đất của thửa đất cụ thể Ông (bà) nghiên cứu quy định tại Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Chí Thanh

E-mail Print PDF

Câu hỏi: Gia đình tôi có Giấy chứng nhận cấp từ năm 1994 về đất ruộng có 12 thửa ruộng. Đến khi làm hồ sơ cấp đổi xã, huyện trả lời phải tách thành 3 bìa mỗi bìa không quá 4 thửa ruộng. Vậy điều này theo quy định nào của luật? Có được cấp đổi 1 bìa đủ 12 thửa ruộng nêu trên không? Xin cảm ơn

Trả lời:

- Khoản 1 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.”.

- Khoản 9, Điều 5, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định:

“Trường hợp người sử dụng đất sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp mà có nhu cầu cấp chung một Giấy chứng nhận thì thể hiện theo quy định như sau:

a) Địa chỉ sử dụng đất: thể hiện thông tin địa chỉ chung của các thửa đất, bao gồm tên xứ đồng (nếu có) và tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh;

b) Các thông tin về thửa đất số, tờ bản đồ số, diện tích, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng đất được thể hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này vào bảng dưới đây:

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Nguồn gốc sử dụng

Sử dụng riêng

Sử dụng chung

c) Trường hợp người sử dụng đất sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp mà không thể hiện hết trên trang 2 của Giấy chứng nhận thì cấp Giấy chứng nhận khác cho các thửa đất còn lại theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.”

Vì vậy, sau khi ghi các thông tin chung lên Trang 2 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phần trống còn lại chỉ đủ để ghi thông của 4 đến 5 thửa đất. Do đó không cấp được 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 thửa đất theo yêu cầu của người sử dụng đất như Ông (bà) nêu trên.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Trần Mạnh Thích

E-mail Print PDF

Câu hỏi: Kính thưa Sở TNMT Tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay công ty chúng tôi đang phát triển sản xuất và muốn sử dụng 15ha đất tại tỉnh để trồng cây nguyên liệu cho 2 sản phẩm trà giảm cân goleankem tan mỡ cô bông, vậy không biết để được sử dụng đất để phát triển vùng nguyên liệu trên chúng tôi có phải thông qua ban ngành nào không!

Tôi cảm ơn !

Trả lời:

- Theo quy định của Luật Đầu tư 2015 và Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thì dự án thuộc đối tượng phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Vì vậy trường hợp Ông (bà) nêu trên thuộc đối tượng phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên để được chủ trì thẩm định;

- Trên cơ sở đề xuất dự án của đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên sẽ chủ trì cùng các ngành liên quan và địa phương nơi có đất xem xét, thẩm định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

- Sau khi được quyết định chủ trương đầu tư, đơn vị bạn triển khai các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng theo quy định.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Tùng

E-mail Print PDF

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang có 1 thửa đất tại tổ 2 phường Thịnh Đán, có diện tích 837m gồm: đất gồm 60m ODT và 777m đất trồng cây lâu năm, gia đình định cư từ lâu, đất có sổ đỏ và không tranh chấp với ai. Nay do nhu cầu tài chính tôi muốn tách thửa thành 1 bìa nữa có khoảng 200m (bao gồm cả đất ở đô thị và đất nông nghiệp), thửa định tách nằm trên trục đường giao thông đi chung rộng 4m. Nhưng hiện tại tôi chưa nắm được thủ tục và điều kiện để tách thửa nên kính mong Sở TN&MT giúp đỡ hỗ trợ tôi về những điều kiện và thủ tục tách thửa, trong điều kiện mảnh đất không đạt yêu cầu về điều kiện cũng mong quý sở gợi ý giúp tôi về phương án chuyển đổi sao cho thủ tục thuận lợi và tiến độ sớm nhất có thể.

Trả lời:

Trưởng hợp Ông (bà) nêu trên được quy định tại Quy định về hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (ban hành kèm theo Quyết định số  38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) như sau:

1. Về nguyên tắc tách thửa đất

Tại Khoản 3, Điều 6 quy định: “Trường hợp tách thửa bao gồm đất ở và đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở mà không được công nhận là đất ở, thì diện tích đất ở phải theo hạn mức quy định tại Điều 8 Quy định này, phần diện tích đất nông nghiệp còn lại không áp dụng theo hạn mức tách thửa quy định tại Điều 7 Quy định này; trường hợp diện tích đất ở tách ra nhỏ hơn hạn mức quy định tại Điều 8 quy định này, thì người sử dụng đất phải đồng thời xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở để đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định tại Điều 8 quy định này”.

2. Về diện tích tối thiểu sau khi tách đối với đất phi nông nghiệp và đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch là đất phi nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Tại Khoản 1 Điều 8 của quy định: “Đối với đất ở tại đô thị hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở thì diện tích thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 40m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 3m và chiều sâu không nhỏ hơn 5m”.

3. Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Mục B Phụ lục kèm theo Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như sau:

- Bước 1: Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện về lĩnh vực đất đai.

- Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

- Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Bước 6: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn như trên để Ông (bà) biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 23