Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Hỏi đáp pháp luật
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Hỏi đáp pháp luật

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Phương

Email In PDF.

Câu hỏi: Gia đình tôi có một khu đất cao (đất đồi cao) và một khu đất trũng liền kề. Nay tôi muốn san lấp thành mặt bằng mà địa phương xã tôi yêu cầu nộp phí bảo vệ môi trường với mức 1500đ/m3. Vậy việc thu này đúng hay sai. Đề nghị cơ quan trả lời giúp.

Trả lời:

Theo Khoản 7 Điều 5 Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản “Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó và trường hợp đất, đá khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục giảm nhẹ thiên tai thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đó”.

Đối chiếu các thông tin trong câu hỏi thì trường hợp của gia đình không thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Trịnh Xuân Đạt

Email In PDF.

Câu hỏi: Tôi có mảnh đất bố mẹ cho ,tôi đã làm nhà và sinh sống nhiều năm nay nhưng vẫn chưa làm được sổ đỏ mảnh đất này trừ mốc lộ giới đi còn 60 m2, mảnh đất này gia đình tôi đã mua của công ty lương thực Đại Từ (đã giải thể) từ năm 1994 .tôi đã làm thủ tục xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất rất nhiều lần mà không được, vậy tôi xin hỏi quý sở tôi phải làm thế nào để được cấp GCNQSDD. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Ông (Bà), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Đất đai, người sử dụng đất được cấp GCNQSD đất khi đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 99, Luật Đất đai và Điều 20, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Trường hợp gia đình ông sử dụng đất ổn định, liên tục từ năm 1994, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp GCNQSD đất theo quy định. 

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Đăng Dương

Email In PDF.

Câu hỏi: Kính gửi phòng tài nguyên môi trường thái nguyên tôi có mua mảnh đất với diện tích 240m vuông chiều rộng 10m.chiều dài 24m nay tôi muốn làm thủ tục tách ra làm 2 bìa đỏ vậy cho hỏi thủ tục phải làm như thế nào và thời hạn gian được có bìa đỏ mới là bao lâu rất mong các anh chị giải đáp cho tôi xin chân thành cám ơn!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Ông (Bà), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Việc tách thửa đất phải đảm bảo hạn mức tách thửa được quy định tại Mục 2 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

2. Về trình tự thực hiện.

Tại Mục 18 Phần I Quyết định số 3635/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, cụ thể như sau:

"+ Bước 1. Người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa hoặc hợp thửa đất nộp hồ sơ cho cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong ngày làm việc.

+ Bước 2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trong thời hạn không quá 13 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:

a) Trường hợp tách, hợp thửa do nhu cầu của người sử dụng đất thì:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định, trình Lãnh đạo Sở  ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa.

.............................................................................................................

+ Bước 3. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra soát xét hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thông báo cho người được cấp giấy nộp phí, lệ phí; thực hiện chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thu hồi bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp để quản lý theo quy định (nếu có).

+ Bước 4. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận trao cho người sử dụng đất.

+ Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp, thu Phí, Lệ phí (nếu có)."

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Mai Linh

Email In PDF.

Câu hỏi: Tôi có một thửa đất 250m2 tại xã Văn Hán đã được UBND huyện Đồng Hỷ cấp GCN 250m2 trong đó có 70m2 đất ở và 210m2 đất cây lâu năm. Tháng 1 năm 2016 tôi bán 70m2 đất cây lâu  năm cho người khác và đã làm xong thủ tục. Nay tôi tiếp tục bán 70m2 đất cây lâu năm thì lên cán bộ địa chính xã và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì được trả lời là không bán được vì ko đủ hạn mức tách thửa theo quyết định 38/2014 ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT; HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN. Nhưng tại điều 8 quyết định 38 thì tôi vẫn được bán 70m2 đất cây lâu năm này vì quy hoạch đất của tôi là đất ở.

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Ông (Bà), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo nội dung hỏi của Ông (Bà) nêu: “Tôi có một thửa đất 250m2 tại xã Văn Hán đã được UBND huyện Đồng Hỷ cấp GCN 250m2 trong đó có 70m2 đất ở và 210m2 đất cây lâu năm” thì số liệu không thống nhất nên Sở Tài nguyên và Môi trường không đủ căn cứ để trả lời.

Vì vậy, Ông (Bà) cần xem lại số liệu diện tích cho chính xác để áp dụng điều kiện được tách thửa theo Quy định kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh.

Sở TNMT Trả lời câu hỏi của bạn Lưu Xuân Tiệp

Email In PDF.

Câu hỏi.Tôi tên là Lưu Xuân Tiệp, trú tại phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, xin hỏi quý anh chị như sau:

Gia định tôi mua bán chuyển nhượng có chính quyền địa phương xác nhận năm 1984. Đến năm 2006 tôi được UBND thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận QSD đất với tổng diện tích 204,8m2 trong đó 60m2 đất ở đô thị; 144,8m2 đất trồng cây lâu năm.

Cho tôi được hỏi tại thời điểm cấp giấy cho tôi việc xác định hạn mức đất ở như vậy cho tôi có đúng không.

giờ tôi muốn đề nghị xác định lại hạn mức thì cơ quan nào xét cấp lại cho gia đình nhà tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của Ông (Bà), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Năm 2006 gia đình Ông (Bà) được UBND thành phố Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận QSD đất  với tổng diện tích 204,8m2 trong đó có 60m2 đất ở và 144,8m2 đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc thửa đất do gia đình nhận chuyển nhượng năm 1984 đã được chính quyền địa phương xác nhận. Tuy nhiên, Ông (Bà) không nêu rõ trong hợp đồng chuyển nhượng có ghi diện tích đất ở là 60,0m2 hay là ghi tổng diện tích đất nhận chuyển nhượng là 204,8m2.

Khoản 3 Điều 2 quy định hạn mức đất ở khi giao đất và hạn mức công nhận đất ở đối với truờng hợp thửa đất ở có vườn, ao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 1883/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định: “3. Trường hợp nguồn gốc đất ở có từ đấu giá, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thì không phụ thuộc vào hạn mức tại quy định này”.

Như vậy, trường hợp trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận theo Hợp đồng; trường hợp trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở thì khi cấp giấy chứng nhận QSD đất hạn mức đất ở được công nhận theo loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất. Trường hợp trên hợp đồng và các giấy tờ về quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở thì thì khi cấp giấy chứng nhận QSD đất hạn mức đất ở được áp dụng theo Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1883/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 và hiện nay là Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh.

Trang 1/14