Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công nghệ thông tin
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công nghệ thông tin

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
201 Thông Tư Số: 08/2009/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy Tuesday, 24 March 2009 Còn hiệu lực 1429
202 Thông Tư Số: 07/2009/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy Tuesday, 24 March 2009 Còn hiệu lực 1353
203 Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông Tuesday, 24 March 2009 Còn hiệu lực 1392
204 Nghị định số: 28/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet Friday, 20 March 2009 Còn hiệu lực 1356
205 Chỉ Thị Số: 05/CT-UBND V/v tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 24 February 2009 Còn hiệu lực 1221
206 Thông Tư Số: 14/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 1356
207 Quyết Định Số: 59/2008/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 1369
208 Nghị Định Số: 133/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 1166
209 Quyết Định Số: 1671 /QĐ-VPCP Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010" Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 2019
210 Thông Tư Số: 12 /2008/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác Tuesday, 30 December 2008 Còn hiệu lực 1831
211 Chỉ Thị Số: 07 /2008/CT-BTTTT Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước Tuesday, 30 December 2008 Còn hiệu lực 1057
212 Chỉ thị số 03 /CT-BTNMT Về việc tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường. Thursday, 25 December 2008 Còn hiệu lực 1944
213 THÔNG TƯ Số: 10/2008/TT-BTTTT Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" Wednesday, 24 December 2008 Còn hiệu lực 1203
214 Thông Tư Số: 09/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Wednesday, 24 December 2008 Còn hiệu lực 1213
215 QUYẾT ĐỊNH Số: 159/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” Thursday, 04 December 2008 Còn hiệu lực 1996
216 Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 Tuesday, 18 November 2008 Còn hiệu lực 1597
217 THÔNG TƯ Số: 05/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet Wednesday, 12 November 2008 Còn hiệu lực 1919
218 Công văn Số: 3364/BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn xác định giá trị phần mềm Friday, 17 October 2008 Còn hiệu lực 1718
219 QUYẾT ĐỊNH Số: 37/2008/QĐ-BCT Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử Wednesday, 15 October 2008 Còn hiệu lực 1054
220 THÔNG TƯ SỐ 94/2006/TT-BTC V/v HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/2006/QĐ-TTg NGÀY 18/7/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN ... Thursday, 09 October 2008 Còn hiệu lực 1758
221 Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT:V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Friday, 26 September 2008 Còn hiệu lực 1251
222 THÔNG TƯ Số: 78/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Monday, 15 September 2008 Còn hiệu lực 1195
223 NGHỊ ĐỊNH Số: 102/2008/NĐ-CP Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường Monday, 15 September 2008 Còn hiệu lực 1922
224 NGHỊ ĐỊNH Số: 97/2008/NĐ-CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet Thursday, 28 August 2008 Còn hiệu lực 1259
225 NGHỊ ĐỊNH Số: 90/2008/NĐ-CP Về chống thư rác Wednesday, 13 August 2008 Còn hiệu lực 1387
226 CHỈ THỊ Số: 05 /2008/CT-BTTTT Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam Tuesday, 08 July 2008 Còn hiệu lực 1250
227 QUYẾT ĐỊNH Số: 83/2008/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Wednesday, 25 June 2008 Còn hiệu lực 1163
228 QUY ĐỊNH: Số 34/2008/QÐ -UBND Về cơ chế hỗ trợ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 20 June 2008 Còn hiệu lực 1589
229 THÔNG TƯ Số: 51/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước Monday, 16 June 2008 Còn hiệu lực 1263
230 Thông tư liên tịch số : 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT V/v hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Monday, 26 May 2008 Còn hiệu lực 1886
231 CHỈ THỊ Số: 04/2008/CT-BTTTT Về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông Thursday, 22 May 2008 Còn hiệu lực 1447
232 Quyết Định Số: 955/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục công nghệ thông tin Thursday, 08 May 2008 Còn hiệu lực 1462
233 CHỈ THỊ Số: 03/2008/CT-BTTTT Về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 Tuesday, 06 May 2008 Còn hiệu lực 1477
234 Nghị quyết Số 07/2008/NQ-HDND V/v thông qua Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông, ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 Monday, 05 May 2008 Còn hiệu lực 1007
235 QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2008/QĐ-TTg VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ GÂY NHIỄU THÔNG TIN DI ĐỘNG TẾ BÀO Friday, 02 May 2008 Còn hiệu lực 2231
236 Quyết định số: 1004/QĐ-TNMT V/v thành lập Ban biên tập, tổ thư ký Ban biên tập Trang tin điện tử, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 959
237 Quyết định số: 1005/QĐ-TNMT V/v ban hành Quy chế hoạt động Trang tin điện tử, Hệ thống thư điện tử, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 1211
238 Quyết định số: 1006/QĐ-TNMT V/v ban hành Quy Chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ kết nối giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các đơn vị trực thuộc Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 983
239 Quyết định số: 20/2008/QĐ-BTTTT V/v BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Wednesday, 09 April 2008 Còn hiệu lực 1326
240 Quyết định số: 19/2008/QĐ-BTTTT V/v BAN HÀNH "QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC" Wednesday, 09 April 2008 Còn hiệu lực 1280
241 THÔNG TƯ SỐ 29/2008/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 110/2005/TT-BTC NGÀY 8/12/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN, THU NỘP CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM Monday, 07 April 2008 Còn hiệu lực 1791
242 Quyết định số: 694/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2008 Monday, 07 April 2008 Còn hiệu lực 1777
243 THÔNG TƯ Số: 02/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần Friday, 04 April 2008 Còn hiệu lực 1196
244 Quyết định số: 656/QĐ - UBND V/v thành lập Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Monday, 31 March 2008 Còn hiệu lực 1911
245 QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2008/QĐ-TTg V/v PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2008 Monday, 24 March 2008 Còn hiệu lực 1217
246 Thông báo số 2438/TB-STNMT về việc tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet Monday, 17 December 2007 Còn hiệu lực 1044
247 Quyết định 137/2007/QĐ-BTC hướng dẫn chi tạo lập thông tin điện tử Wednesday, 28 November 2007 Còn hiệu lực 1782
248 THÔNG TƯ SỐ 131/2007/TT-BTC V/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 63/2007/TT-BTC NGÀY 15/06/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC Monday, 05 November 2007 Còn hiệu lực 1863
249 THÔNG TƯ Số: 02/2007/TT-BBCVT Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc... Thursday, 02 August 2007 Còn hiệu lực 1384
250 CHỈ THỊ Số: 08/2007/CT-BBCVT Về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn Wednesday, 01 August 2007 Còn hiệu lực 1229
251 CHỈ THỊ Số: 07/CT-BBCVT Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”) Saturday, 07 July 2007 Còn hiệu lực 1556
252 QUYẾT ĐỊNH Số: 15/2007/QĐ-BBCVT Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Friday, 15 June 2007 Còn hiệu lực 1091
253 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Monday, 07 May 2007 Còn hiệu lực 5305
254 NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thursday, 03 May 2007 Còn hiệu lực 1842
255 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 63/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tuesday, 10 April 2007 Còn hiệu lực 1161
256 Nghị Định Số : 64/2007/NĐ-CP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Tuesday, 10 April 2007 Còn hiệu lực 3647
257 NGHỊ ĐỊNH Số: 27/2007/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Friday, 23 February 2007 Còn hiệu lực 2288
258 CHỈ THỊ Số: 03/2007/CT-BBCVT V/v: Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet Friday, 23 February 2007 Còn hiệu lực 1140
259 CHỈ THỊ SỐ 04/2007/CT-TTg V/v TĂNG CƯỜNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH Thursday, 22 February 2007 Còn hiệu lực 1269
260 NGHỊ ĐỊNH Số : 26/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Monday, 05 February 2007 Còn hiệu lực 1931
261 Công Văn Số: 2086/BBCVT-KHCN V/v: Các trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư Tuesday, 03 October 2006 Còn hiệu lực 1975
262 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 02/2006/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị... Friday, 15 September 2006 Còn hiệu lực 1028
263 QUYẾT ĐỊNH SỐ 169/2006/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẦU TƯ, MUA SẮM CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Monday, 17 July 2006 Còn hiệu lực 987
264 Công văn số 2788/BTNMT-KHCN V/v triển khai “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” Monday, 03 July 2006 Còn hiệu lực 1453
265 LUẬT SỐ 67/2006/QH11 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thursday, 29 June 2006 Còn hiệu lực 1253
266 LUẬT SỐ 51/2005/QH11 GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tuesday, 29 November 2005 Còn hiệu lực 1221
267 QUYẾT ĐỊNH SỐ 246/2005/QĐ-TTG V/v PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 Thursday, 06 October 2005 Còn hiệu lực 1441
268 Quyết định Số : 222/2005/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 Thursday, 15 September 2005 Còn hiệu lực 1237
269 Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức Wednesday, 05 January 2005 Còn hiệu lực 24340
270 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Wednesday, 06 October 2004 Còn hiệu lực 1102
271 QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2004/QĐ-BCA VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TẠI VIỆT NAM Thursday, 29 January 2004 Còn hiệu lực 1032
272 Công văn Số 962/BBCVT-KHTC V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT Friday, 06 June 2003 Còn hiệu lực 1051
273 Quyết định Số: 72/2002/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ Về việc thống nhất dùng bộ mă các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và nhà nước Monday, 10 June 2002 Còn hiệu lực 1559
274 chỉ thị Số 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Tuesday, 17 October 2000 Còn hiệu lực 1258

Page 3 of 3