Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công nghệ thông tin
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công nghệ thông tin

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin diện tử và mạng xã hội Tuesday, 19 August 2014 Còn hiệu lực 1064
102 Quyết định số 1676/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án CNTT và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 12 August 2014 Còn hiệu lực 1278
103 Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định" Wednesday, 30 July 2014 Còn hiệu lực 1285
104 Quyết đinh số 1365/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới Thursday, 10 July 2014 Còn hiệu lực 1190
105 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg V/v Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Tuesday, 01 July 2014 Còn hiệu lực 1307
106 Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Friday, 27 June 2014 Còn hiệu lực 1369
107 Thông tư 26/2014/TT-BTNMT V/v Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Wednesday, 28 May 2014 Còn hiệu lực 3078
108 Thông tư số 06/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thursday, 08 May 2014 Còn hiệu lực 1066
109 Nghị định 25/2014/NĐ-CP V/v Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao Monday, 07 April 2014 Còn hiệu lực 1120
110 Thông tư số 03 /2014/TT-BTTTT V/v Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Tuesday, 11 March 2014 Còn hiệu lực 1312
111 Thông tư số 02/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Monday, 10 March 2014 Còn hiệu lực 1090
112 Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Thursday, 20 February 2014 Còn hiệu lực 1145
113 Quyết định số 2747/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014 Tuesday, 31 December 2013 Còn hiệu lực 1131
114 Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT V/v Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 1557
115 Thông tư số 25/2013/TT-BTTTT V/v Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 2003
116 Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT V/v Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020 Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 1519
117 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT V/v Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Tuesday, 24 December 2013 Còn hiệu lực 2853
118 Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT V/v Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Monday, 23 December 2013 Còn hiệu lực 2373
119 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 16 December 2013 Còn hiệu lực 1856
120 Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia Thursday, 21 November 2013 Còn hiệu lực 2235
121 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Wednesday, 13 November 2013 Còn hiệu lực 2966
122 Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai Friday, 25 October 2013 Còn hiệu lực 932
123 Thông tư số 18/2013/TT-BTTTT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Tuesday, 15 October 2013 Còn hiệu lực 2380
124 Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương Wednesday, 07 August 2013 Còn hiệu lực 1712
125 Thông tư số 2255/VBHN- BTTTT V/v Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 Tuesday, 06 August 2013 Còn hiệu lực 1659
126 Thông tư số 2201/VBHN-BTTTT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác Thursday, 01 August 2013 Còn hiệu lực 1931
127 Thông tư số 2203/VBHN-BTTTT Về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập Thursday, 01 August 2013 Còn hiệu lực 1699
128 Thông tư số 2202/VBHN-BTTTT V/v Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Thursday, 01 August 2013 Còn hiệu lực 1995
129 Thông tư số 2147/VBHN-BTTTT V/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Wednesday, 24 July 2013 Còn hiệu lực 1705
130 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP V/v Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Monday, 15 July 2013 Còn hiệu lực 1466
131 Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT V/v hướng dẫn Ban hành Quy chuẩn quốc gia Wednesday, 10 July 2013 Còn hiệu lực 1781
132 Thông tư số 15/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Monday, 01 July 2013 Còn hiệu lực 2858
133 Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương Friday, 21 June 2013 Còn hiệu lực 2959
134 Công văn số 2221/BTNMT-CNTT V/v đẩy mạnh ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong các đơn vị thuộc Bộ Thursday, 13 June 2013 Còn hiệu lực 1590
135 Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Tuesday, 28 May 2013 Còn hiệu lực 1504
136 Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000; 1:5000 và 1:10000 Tuesday, 28 May 2013 Còn hiệu lực 2478
137 Quyết định số 957/QD-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử dùng chung cho tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 22 May 2013 Còn hiệu lực 1591
138 Công văn số 1432/BTTT-PTTH&TTĐT V/v liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội Friday, 17 May 2013 Còn hiệu lực 1496
139 Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT V/v Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Monday, 13 May 2013 Còn hiệu lực 1394
140 Công văn số 1276/BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến Monday, 06 May 2013 Còn hiệu lực 1648
141 Quyết định số 789/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2013 Friday, 26 April 2013 Còn hiệu lực 1750
142 Thông tư số 49/2013/TT-BTC V/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ Friday, 26 April 2013 Còn hiệu lực 1366
143 Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT V/v Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Wednesday, 24 April 2013 Còn hiệu lực 1242
144 Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT V/v Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử Monday, 08 April 2013 Còn hiệu lực 1346
145 Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT V/v Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông Tuesday, 26 March 2013 Còn hiệu lực 1397
146 Thông tư 06/2013/TT-BTTTT V/v quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thursday, 07 March 2013 Còn hiệu lực 1296
147 Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT V/v Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu Tuesday, 22 January 2013 Còn hiệu lực 1622
148 Quyết định số 390 /QĐ-STNMT V/v ban hành Danh Mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thursday, 20 December 2012 Còn hiệu lực 1502
149 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 06 November 2012 Còn hiệu lực 1389
150 Thông tư số 12/2012/TT-BTNMT V/v Sửa đổi một số quy định của Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 30 October 2012 Còn hiệu lực 2925
151 Quyết định số 1413/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật và khai thác thư viện điện tử tài nguyên và môi trường Wednesday, 29 August 2012 Còn hiệu lực 1762
152 Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT V/v Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Tuesday, 17 July 2012 Còn hiệu lực 1582
153 Quyết định số 3963/QĐ-BCT V/v Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2012. Wednesday, 11 July 2012 Còn hiệu lực 1607
154 Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL V/v Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông Tuesday, 19 June 2012 Còn hiệu lực 1710
155 Chỉ thị số 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Tuesday, 22 May 2012 Còn hiệu lực 1493
156 Quyết định 244/QĐ-CNTT Ban hành Quy định chi tiết việc kiểm tra, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin Thursday, 26 April 2012 Còn hiệu lực 2574
157 Công văn số 95 /STTTT-CNTT V/v hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho Phân hệ phần mềm quản lý biểu mẫu điện tử. Friday, 09 March 2012 Còn hiệu lực 1308
158 Công văn số 361/BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho Phân hệ phần mềm quản lý biểu mẫu điện tử Friday, 17 February 2012 Còn hiệu lực 1468
159 Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Wednesday, 15 February 2012 Còn hiệu lực 1317
160 Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Friday, 10 February 2012 Còn hiệu lực 1566
161 Quyết định số 66 /2011/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 28 December 2011 Còn hiệu lực 1233
162 Quyết định số 2402/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015 Wednesday, 21 December 2011 Còn hiệu lực 2244
163 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT V/v Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông Monday, 31 October 2011 Còn hiệu lực 2112
164 Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT V/v Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam Tuesday, 04 October 2011 Còn hiệu lực 1551
165 Thông tư số 26/2011/TT-BTTTTT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông Tuesday, 04 October 2011 Còn hiệu lực 1377
166 Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT V/v Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ Wednesday, 24 August 2011 Còn hiệu lực 2236
167 Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT V/v Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Thursday, 11 August 2011 Còn hiệu lực 1600
168 Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT về Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thursday, 07 July 2011 Còn hiệu lực 1925
169 Thông tư số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Monday, 13 June 2011 Còn hiệu lực 2017
170 Quyết định số 175/2011/QĐ-STNMT Về việc ban hành Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Thursday, 05 May 2011 Còn hiệu lực 1246
171 Quyết định số 155/2011/QĐ- BCĐƯDCNTT Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin Sở Tài nguyên và Môi Trường Friday, 29 April 2011 Còn hiệu lực 1538
172 Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT Quy định V/v lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Monday, 28 February 2011 Còn hiệu lực 1548
173 Quyết định Số 335/2011/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường Monday, 28 February 2011 Còn hiệu lực 1617
174 Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sunday, 30 January 2011 Còn hiệu lực 1512
175 Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT V/v Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo quản, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuesday, 04 January 2011 Còn hiệu lực 1269
176 Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT V/v Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Tuesday, 04 January 2011 Còn hiệu lực 1272
177 Thông tư Số: 25/2010/TT-BTTTT quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Monday, 15 November 2010 Còn hiệu lực 1254
178 Thông tư số: 23/2010/TT-BTTTT quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Friday, 15 October 2010 Còn hiệu lực 1378
179 Quyết định Số: 1755/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" Wednesday, 22 September 2010 Còn hiệu lực 1114
180 Quyết định số 1605/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 Friday, 27 August 2010 Còn hiệu lực 1308
181 Quyết định số 49/2010/QÐ-TTg V/v phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Monday, 19 July 2010 Còn hiệu lực 1529
182 Thông tư số 14 /2010/TT-BTTTT: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử ... Tuesday, 29 June 2010 Còn hiệu lực 1337
183 thông tư số 12/2010/TT-BTTTT Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Tuesday, 18 May 2010 Còn hiệu lực 1263
184 Quyết Định Số: 512/QĐ-UBND V/v thành lập Trung tâm thông tin tỉnh Thái Nguyên Friday, 12 March 2010 Còn hiệu lực 1317
185 Quyết định số 176/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. Friday, 29 January 2010 Còn hiệu lực 1558
186 Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT V/v Quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài Nguyên Môi Trường Thursday, 31 December 2009 Còn hiệu lực 1808
187 Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước Wednesday, 30 December 2009 Còn hiệu lực 1590
188 Công văn số 2197/UBND-SXKD V/v tăng cường sử dụng thư điện tử trong việc gửi, nhận văn bản và trao đổi thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước qua hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên Thursday, 17 December 2009 Còn hiệu lực 1405
189 Nghị định số 102/2009/NÐ-CP V/v quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Friday, 06 November 2009 Còn hiệu lực 1614
190 Thông Tư Số: 26/2009/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà Nước Friday, 31 July 2009 Còn hiệu lực 1517
191 Thông tư số 07-2009/TT-BTNMT: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường Friday, 10 July 2009 Còn hiệu lực 2024
192 Công văn Số:2125/BTTTT-ƯDCNTT V/v tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thursday, 09 July 2009 Còn hiệu lực 1327
193 THÔNG TƯ Số: 21/2009/TT-BTTTT Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Monday, 22 June 2009 Còn hiệu lực 1877
194 Quyết định Số: 778/QĐ-BTTTT Về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Wednesday, 10 June 2009 Còn hiệu lực 1498
195 Quyết định số:698/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Monday, 01 June 2009 Còn hiệu lực 1489
196 Quyết định số: 913/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin Monday, 18 May 2009 Còn hiệu lực 1220
197 Quyết định số 518/QĐ-BTTTT: Về việc công nhận công viên phần mềm Quang Trung là khu Công nghệ thông tin tập trung Tuesday, 21 April 2009 Còn hiệu lực 1493
198 Văn bản số 14 /2009/TT-BTTTT: Về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động ... Friday, 17 April 2009 Còn hiệu lực 1224
199 Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg V/v Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam” Friday, 03 April 2009 Còn hiệu lực 1563
200 THÔNG TƯ Số: 13 /2009/TT-BTTTT Về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập Monday, 30 March 2009 Còn hiệu lực 1392

Page 2 of 3