Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công nghệ thông tin
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công nghệ thông tin

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 51
2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT V/v Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 48
3 Thông báo số 41/2017/TT-BTTTT V/v Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Thứ ba, 19 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 49
4 Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT V/v ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước. Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 44
5 Thông tư số 32/2017/TT-BTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Thứ tư, 15 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 78
6 Quyết định số 1785/QĐ-TTg V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 74
7 Quyết định 1735/QĐ-TTg V/v thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Thứ tư, 08 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 64
8 Quyết định số 1622/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025. Thứ tư, 25 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 75
9 Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 133
10 Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 109
11 Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 68
12 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 89
13 Thông tư số 19 /2017/TT-BTTTT V/v Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông. Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 117
14 Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 155
15 Thông tư số 18/2017/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng". Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 118
16 Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT V/v quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 83
17 Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Thứ sáu, 23 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 151
18 Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT V/v Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thứ sáu, 23 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 171
19 Quyết định số 1717/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề cương Xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại sở Tài Nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc theo kiến trúc chính quyền điện tử. Thứ sáu, 23 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 62
20 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP V/v thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 186
21 Quyết định số 846/QĐ-TTg V/v Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, nghành, địa phương năm 2017. Thứ sáu, 09 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 152
22 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ hai, 29 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 77
23 Quyết định số 632/QĐ-TTg V/v ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 76
24 Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg V/v sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg. Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 67
25 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 180
26 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày ... Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 161
27 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg V/v Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Thứ năm, 16 Tháng 3 2017 Còn hiệu lực 205
28 Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT V/v Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Thứ năm, 16 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 196
29 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Thứ năm, 09 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 213
30 Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 265
31 Thông tư 208/2016/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 277
32 Nghị định số 142/2016/NĐ-CP V/v ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. Thứ sáu, 14 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 316
33 Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 232
34 Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 364
35 Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 19 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 365
36 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP V/v bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 350
37 Quy định số 108/2016/NĐ-CP V/v chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 296
38 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN V/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 346
39 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Thứ ba, 21 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 445
40 Quyết định số 898/QĐ-TTg V/v Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020. Thứ sáu, 27 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 374
41 Quyết định số 214/QĐ-STNMT V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin. Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 390
42 Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg V/v Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 tnsolution 421
43 Thông tư 12/2016/TT-BTNMT Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Thứ năm, 05 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 345
44 Nghị định số 25/2016/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Thứ tư, 06 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 367
45 Quyết định số 399//QĐ-BTNMT V/v đính chính Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường. Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 534
46 Quyết định số 3674/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2016. Thứ sáu, 25 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 649
47 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT V/v Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 08 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 549
48 Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT V/v hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. Thứ sáu, 20 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 852
49 Luật 86/2015/QH13 về an toàn thông tin mạng. Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 tnsolution 485
50 Thông tư số 166/2015/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020. Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 664
51 Thông tư số 164/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối vớỉ nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc ... Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 613
52 Thông tư số 33/2015/TT-BTTTT V/v Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz. Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 507
53 Quyết định số 2814/QĐ-BTNMT V/v đính chính Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 707
54 Quyết định số 1819/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thứ hai, 26 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 752
55 Thông tư số 29/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz. Thứ ba, 20 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 630
56 Thông tư số 30/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây". Thứ ba, 20 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 487
57 Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 20 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 600
58 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, máy tính liên quan đến lĩnh vực Tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 562
59 Công văn số 4112/BTNMT-CNTT V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thứ năm, 01 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 834
60 Thông tư số 27/2015/TT-BTTTT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng. Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 599
61 Thông tư số 26/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz" Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 572
62 Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 589
63 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC V/v Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Thứ ba, 08 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 491
64 Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 01 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 799
65 Thông tư số 24/2015/BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 624
66 Nghị định số 65/2015/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật. Thứ sáu, 07 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 1969
67 Thông tư số 14/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz". Thứ hai, 15 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 924
68 Thông tư số 12/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện". Thứ sáu, 29 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 582
69 Công văn số 211/CNTT-CSHT V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn dữ liệu từ mã độc máy tính. Thứ hai, 25 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 705
70 Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT V/v Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp. Thứ ba, 05 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 1176
71 Thông tư số 10/2015/TT-BTTTT V/v Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400). Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 Còn hiệu lực 2267
72 Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT V/v Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 Còn hiệu lực 2298
73 Quyết định số 392/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 2186
74 Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao Thứ tư, 25 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 2033
75 Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT V/v Quy định về kết nối viễn thông Thứ ba, 24 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 2095
76 Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT V/v Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 2270
77 Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT V/v Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thứ sáu, 13 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 1964
78 Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg V/v Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Thứ ba, 30 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 2224
79 Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT V/v Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương Thứ ba, 30 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 2007
80 Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin Thứ ba, 30 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 1951
81 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Thứ hai, 29 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 2038
82 Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT V/v Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước Thứ sáu, 05 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 2248
83 Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT V/v Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số Thứ tư, 26 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 2020
84 Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT V/v Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Thứ ba, 18 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 2303
85 Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ hai, 17 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 2245
86 Thông tư số 14/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB - C tại điểm kết nối thuê bao" Thứ sáu, 14 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 2212
87 Quyết định số 2478/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2015 Thứ hai, 10 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 2120
88 Quyết định số 149/QĐ-BCĐƯDCNTT V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên Thứ hai, 03 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 2156
89 Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất Thứ năm, 02 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2264
90 Thông tư số 55/TT-BTNMT quy định kĩ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 Thứ sáu, 12 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 2634
91 Thông tư số 11/2014/TT-BTTTT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 1065
92 Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000" Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 Còn hiệu lực 1150
93 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin diện tử và mạng xã hội Thứ ba, 19 Tháng 8 2014 Còn hiệu lực 944
94 Quyết định số 1676/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án CNTT và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ ba, 12 Tháng 8 2014 Còn hiệu lực 1168
95 Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định" Thứ tư, 30 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 1151
96 Quyết đinh số 1365/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới Thứ năm, 10 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 1063
97 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg V/v Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Thứ ba, 01 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 1184
98 Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Thứ sáu, 27 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 1264
99 Thông tư 26/2014/TT-BTNMT V/v Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Thứ tư, 28 Tháng 5 2014 Còn hiệu lực 2828
100 Thông tư số 06/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thứ năm, 08 Tháng 5 2014 Còn hiệu lực 980

Trang 1/3