Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Quyết định số 846/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Quyết định số 846/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

E-mail Print PDF


      Ban hành kèm theo quyết định 846/QĐ-TTg danh mục 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ ,  ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các địa phương thực hiện năm 2017.

Xem chi tiết tại đây: