Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Thanh Tra
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Thanh Tra

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 872/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018. Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 Còn hiệu lực 32
2 Thông tư số 01/2017/TT-TTCP V/v Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra". Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 247
3 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Thứ ba, 29 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 345
4 Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017. Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 297
5 Thông tư số 34/2016/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên,cán bộ, công chức cơ quan nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 433
6 Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016. Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 592
7 Thông tư số 05/2015/TT-TTCP Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn Thanh Tra. Thứ năm, 10 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 595
8 Thông tư số 04/2015/TT-TTCP V/v Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra Thứ năm, 09 Tháng 7 2015 Còn hiệu lực 2251
9 Thông tư số 03/2015/TT-TTCP V/v Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra". Thứ tư, 20 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 3135
10 Nghị định số 47/2015/NĐ-CP V/v Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2202
11 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP V/v Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 2034
12 Thông tư số 02/2015/TT-TTCP V/v Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước Thứ hai, 16 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 2547
13 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP V/v Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra Thứ năm, 16 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2578
14 Nghị định số 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2492
15 Thông tư số 13/2014/TT-BTTTT V/v Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2550
16 Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường Thứ tư, 23 Tháng 4 2014 Còn hiệu lực 2794
17 Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 Còn hiệu lực 3105
18 Quyết định số 1299/QĐ-UBND V/v Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 Thứ năm, 11 Tháng 7 2013 Còn hiệu lực 3304
19 Nghị định số 39/2013/NĐ-CP V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ tư, 24 Tháng 4 2013 Còn hiệu lực 3413
20 Kế hoạch số 336/KH-TTCP V/v Rà soát thủ tục hành chính năm 2012 của thanh tra chính phủ Thứ năm, 23 Tháng 2 2012 Còn hiệu lực 2784
21 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP V/v Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Thứ năm, 09 Tháng 2 2012 Còn hiệu lực 2978
22 Nghị định số: 105/2009/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Thứ tư, 11 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 2310
23 Quy trình QT-TTr-02 Qiải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân . Chủ nhật, 01 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 2611
24 Quy trình QT-TTr-01 Thanh tra . Chủ nhật, 01 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 2526
25 Nghị định số: 35/2009/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường Thứ ba, 07 Tháng 4 2009 Còn hiệu lực 5484