Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Tài nguyên nước
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Tài nguyên nước

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 74
2 Quyết định số 3460/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 86
3 Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy. Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 77
4 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. Thứ sáu, 06 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 74
5 Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước. Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 121
6 Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thứ ba, 25 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 120
7 Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 119
8 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 198
9 Giấy phép số 1030/GP-UBND V/v xả nước thải vào nguồn nước. Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 199
10 Giấy phép số 1029/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất. Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 208
11 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 212
12 Quyết định số 3585/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh Mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 584
13 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 233
14 Thông tư số 270/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện. Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 319
15 Thông tư 24/2016/TT-BTNMT V/v quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 321
16 Giấy phép 1980/GP-UBND V/v xả nước vào nguồn nước. Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 584
17 Giấy phép số 1981/GP-UBND V/v thăm dò nước dưới đất. Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 328
18 Thông tư số 94/2016/TT-BTC sửa dổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước... Thứ hai, 27 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 457
19 Quyết định số 17/QĐ-HĐQGTNN V/v điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Thứ năm, 04 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 545
20 Quyết định 3353/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 891
21 Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất. Thứ hai, 14 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 685
22 Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước. Thứ ba, 29 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 659
23 Thông tư số 149/2015/TT-BTC V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Thứ tư, 23 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 656
24 Quyết định số 2160/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Thứ tư, 26 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 1063
25 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 758
26 Quyết định số 1742 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 Còn hiệu lực 2010
27 Nghị định số 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 2049
28 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP V/v Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Thứ tư, 06 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2238
29 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ Thứ tư, 06 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 3318
30 Thông tư số 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 2372
31 Thông Tư 01/2015/TT-BTNMT Ban Hành Định Mức Kinh Tế - Kỹ Thuật Quan Trắc Và Dự Báo Tài Nguyên Nước Thứ sáu, 09 Tháng 1 2015 Còn hiệu lực 2895
32 Quyết định số 05/QĐ-UBND V/v công bố 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 05 Tháng 1 2015 Còn hiệu lực 643
33 Quyết định số 2424/QĐ-UBND V/v công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 30 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2611
34 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 07 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2486
35 Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT V/v Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 3148
36 Quyết định số 2029/QĐ-BTNMT V/v Thành lập Ban quản lý dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công" Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 2172
37 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 2065
38 Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 Còn hiệu lực 4056
39 Thông tư số 40/2014/TT - BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất Thứ sáu, 11 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 3256
40 Quyết định số 1162/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch Phân bổ, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thứ năm, 12 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 3362
41 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước Thứ sáu, 30 Tháng 5 2014 Còn hiệu lực 4912
42 Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thứ hai, 03 Tháng 3 2014 Còn hiệu lực 2049
43 Công văn số 481 /BTNMT-TNN vv Tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2014 Thứ tư, 19 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 1545
44 Thông tư 08/2014/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 2572
45 Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”. Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 1787
46 Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”. Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 1878
47 Thông tư số 11/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000”. Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 1326
48 Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT V/v “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt” Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 3244
49 Thông tư số 13/2014/TT – BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất” Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 2845
50 Quyết định số 182/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020 Thứ năm, 23 Tháng 1 2014 Còn hiệu lực 3008
51 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước Thứ tư, 27 Tháng 11 2013 Còn hiệu lực 3710
52 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán Thứ năm, 24 Tháng 10 2013 Còn hiệu lực 9709
53 Quyết định số 1893/QĐ-UBND V/v quy định giá bán nước máy sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên quản lý Thứ năm, 26 Tháng 9 2013 Còn hiệu lực 4620
54 Công văn số 3100/BTNMT-TNN về thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 Còn hiệu lực 2065
55 Quyết định số 933/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Thái Nguyên Thứ hai, 20 Tháng 5 2013 Còn hiệu lực 2320
56 Quyết định số 707/QĐ-TTg V/v ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A Tải về file toàn văn tại đây: Thứ năm, 09 Tháng 5 2013 Còn hiệu lực 3362
57 Thông tư số 54/2013/TT-BTC V/v quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung Thứ bảy, 04 Tháng 5 2013 Còn hiệu lực 4073
58 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định Quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ năm, 09 Tháng 8 2012 Còn hiệu lực 2193
59 Quyết định số 1745/QĐ-UBND V/v Công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước... Thứ năm, 09 Tháng 8 2012 Còn hiệu lực 3063
60 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Thứ sáu, 13 Tháng 7 2012 Còn hiệu lực 1499
61 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Thứ năm, 21 Tháng 6 2012 Còn hiệu lực 1501
62 Quyết định số 341/QĐ-BTNMT V/v ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh Thứ sáu, 30 Tháng 3 2012 Còn hiệu lực 2410
63 Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường. Thứ năm, 15 Tháng 9 2011 Còn hiệu lực 2361
64 Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất Thứ hai, 01 Tháng 8 2011 Còn hiệu lực 1459
65 Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa Thứ hai, 01 Tháng 8 2011 Còn hiệu lực 2002
66 Quyết định số 879 /QĐ-TCMT Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước Thứ sáu, 01 Tháng 7 2011 Còn hiệu lực 4187
67 Quyết định số 410/QĐ-TTg: Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước Thứ sáu, 18 Tháng 3 2011 Còn hiệu lực 1221
68 Quyết định số 2147/ QĐ-TTG V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 Thứ tư, 24 Tháng 11 2010 Còn hiệu lực 1765
69 Quyết định 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh Thứ hai, 01 Tháng 11 2010 Còn hiệu lực 2125
70 Văn bản số 1879/QĐ-TTg: Phê duyệt danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Thứ tư, 13 Tháng 10 2010 Còn hiệu lực 1303
71 Văn bản số 1880/QĐ-TTg: Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đăk Mi 4 và sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm Thứ tư, 13 Tháng 10 2010 Còn hiệu lực 1831
72 Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Thứ sáu, 01 Tháng 10 2010 Còn hiệu lực 1276
73 Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức hinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước. Thứ năm, 01 Tháng 7 2010 Còn hiệu lực 1685
74 Nghị định 50/2010/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên Thứ sáu, 14 Tháng 5 2010 Còn hiệu lực 1589
75 Quyết định số : 34/2010/QĐ-TTg V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện Thứ năm, 08 Tháng 4 2010 Còn hiệu lực 1791
76 Quyết định Số 588 /QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 Còn hiệu lực 1532
77 Quyết định Số: 114/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông mê Công Việt Nam Thứ sáu, 15 Tháng 1 2010 Còn hiệu lực 1390
78 Chỉ thị số 2101/CT-TTG V/v triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010 Thứ tư, 16 Tháng 12 2009 Còn hiệu lực 1173
79 Quyết định Số 2068/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 Thứ tư, 09 Tháng 12 2009 Còn hiệu lực 2526
80 Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT: Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước Thứ hai, 30 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1653
81 Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ năm, 12 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1921
82 Công văn số 2258/TTg-KTN V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện Thứ bảy, 07 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1401
83 Thông tư Số 21/2009/TT-BTNMT Qui định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Thứ năm, 05 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1357
84 Thông tư Số 20/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Thứ năm, 05 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1663
85 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTG Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn Thứ hai, 02 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1719
86 Quy trình QT-QLTNN-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Chủ nhật, 01 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1704
87 Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Thứ hai, 05 Tháng 10 2009 Còn hiệu lực 1443
88 Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Thứ hai, 05 Tháng 10 2009 Còn hiệu lực 3303
89 Văn bản số 05/2009/TT - BYT: Thông tư 05/2009/TT-BYT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” Thứ tư, 17 Tháng 6 2009 Còn hiệu lực 2751
90 Thông tư số 100 /2009/TT-BTC: Thông tư Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Thứ tư, 20 Tháng 5 2009 Còn hiệu lực 1608
91 Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT V/v Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Thứ năm, 19 Tháng 3 2009 Còn hiệu lực 1862
92 Văn bản số 216/QĐ-BTNMT: Ủy quyền Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất Thứ ba, 24 Tháng 2 2009 Còn hiệu lực 1802
93 Thông tư số 14/2009/TT-BTC về việc Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ năm, 22 Tháng 1 2009 Còn hiệu lực 1776
94 Quy trình QT-QLTNN-01 Cấp giấy phép khai thác nước ngầm, khai thác, sử dụng nước bề mặt. Thứ năm, 01 Tháng 1 2009 Còn hiệu lực 2639
95 Quy định số 15 /2008/QĐ-BTNMT: QUY ĐỊNH BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Thứ tư, 31 Tháng 12 2008 Còn hiệu lực 3635
96 Thông tư liên tịch số : 118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước Thứ sáu, 05 Tháng 12 2008 Còn hiệu lực 3070
97 QUYẾT ĐỊNH Số: 1035 /QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước Thứ hai, 19 Tháng 5 2008 Còn hiệu lực 2942
98 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 19/2008/QĐ-BTC V/V BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 40/2005/TT-BTC NGÀY 25/5/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC Thứ ba, 29 Tháng 4 2008 Còn hiệu lực 2275
99 THÔNG TƯ SỐ: 26/2008/TT-BTC V/V HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2007/NĐ-CP NGÀY 15/10/2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28/11/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU... Thứ sáu, 28 Tháng 3 2008 Còn hiệu lực 1448
100 Quyết định số: 45/2008/QĐ-BNN V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thứ ba, 11 Tháng 3 2008 Còn hiệu lực 1731

Trang 1/2