Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đất đai
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đất đai

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư 53/2017/TT-BTNMT V/v quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, ... Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 4761
2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 988
3 Quyết định số 3330/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai và thị xã Phổ Yên. Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 257
4 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất, và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tình Thái Nguyên. Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 1777
5 Quyết định số 3216/QĐ-UBND V/v Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp nhận chủ trương, chấp nhận địa điểm và chấm dứt hoạt động dự án... Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 1353
6 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định trình tự,thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 40
7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn... Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 47
8 Quyết định số 581/QĐ-STNMT V/v ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 2447
9 Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 90
10 Quyết định số 2143/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ. Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 2423
11 Quyết định số 1974/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Thứ sáu, 30 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 2425
12 Quyết định số 1793/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 27 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 2335
13 Quyết định số 1660/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 19 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 162
14 Quyết định số 1583/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ năm, 15 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 1849
15 Quyết định số 1564/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương,huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên. Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 182
16 Quyết định số 1432/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 06 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 1745
17 Quyết định số 1336/QĐ-UBND V/v phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 sang thực hiện năm 2017 của huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 29 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 1588
18 Quyết định 1131/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sug kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 2699
19 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP V/v Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Thứ hai, 08 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 2415
20 Quyết định số 1040/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 1930
21 Quyết định số 1038/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 309
22 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 118
23 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Thứ sáu, 07 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 3434
24 Quyết định số 816/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 05 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 2006
25 Quyết định số 738/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 Còn hiệu lực 235
26 Quyết định số 510/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 Còn hiệu lực 3101
27 Nghị định số 21/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 1053
28 Quyết định số 298/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa và thành phố Thái Nguyên. Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 2349
29 Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT V/v quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. Thứ năm, 09 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 192
30 Quyết định số 177/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Lương Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 1560
31 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 2472
32 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 212
33 Quyết định số 3720/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đồng Hỷ. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 3524
34 Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 3552
35 Quyết định số 3717 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Thái Nguyên. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 2088
36 Quyết định số 3718 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Lương. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 324
37 Quyết định số 3721 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Phổ Yên. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 832
38 Quyết định số 3723 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sông Công. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 421
39 Quyết định số 3724/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đại Từ. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 590
40 Quyết định số 2725/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Định Hóa. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 259
41 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 481
42 Thông tư 332/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 224
43 Thông tư 333/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 234
44 Quyết định số 61/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chủ nhật, 25 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 2245
45 Hướng dẫn số 73/HD-STNMT V/v lồng ghép công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy CN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 13 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 1489
46 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 889
47 Quyết định số 2831/QĐ-UBND V/v hủy kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với Dự án Heaven Peace- Hồ Núi Cốc. Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 1248
48 Quyết định số 2692/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 1179
49 Thông tư số 30/2016/TT- BTNMT V/v Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. Thứ tư, 12 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 1343
50 Hướng dẫn số 58/HD-STNMT V/v đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 1978
51 Quyết định số 2591/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 05 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 362
52 Quyết định số 2487/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 384
53 Thông tư số 139/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoàn trả lịa hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất đai phải nộp khi người mua thuê mua được phé Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 241
54 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước. Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 3282
55 Kế hoạch 115/KH-HĐND V/v Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 01 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 2513
56 Quyết định số 2237/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện , thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 357
57 Quyết định số 1675/QĐ-TTgV/v Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai gia đoạn đến 2020. Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 271
58 Quyết định số 2094/QĐ-UBND V/v giao đất cho Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, để thực hiện dự án xây dựng Chung cư TBCO3 tại phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên (đợt3). Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 1158
59 Quyết định số 1992/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện , thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 305
60 Hướng dẫn số 48/HD-STNMT V/v Lập hồ sơ cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Tthủ tướng Chính phủ Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 205
61 Quyết định số 1826/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Thứ ba, 19 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 296
62 Quyết định số 1654/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 06 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 355
63 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/v quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 2121
64 Thông tư số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/vQuy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phi đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 343
65 Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hôi đồng thẩm đinh bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 2258
66 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 931
67 Quyết định số 1177/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. Thứ hai, 30 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 716
68 Quyết định số 1111/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đồng Hỷ. Thứ hai, 23 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 714
69 Quyết định số 987/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 849
70 Quyết định số 977/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đại Từ. Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 658
71 Quyết định số 860/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Thứ ba, 26 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 945
72 Thông tư số 18/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 978
73 Quyết định số 110/QĐ-UBND V/v ủy quyền thu hồi đất. Thứ sáu, 15 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 1508
74 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND V/v·đính chính Phụ lục Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 683
75 Tờ trình số 31/TTr-UBND V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2016. Thứ ba, 12 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 869
76 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 05 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 2417
77 Quyết định số 3762/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Hóa. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 881
78 Quyết định số 3763/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 1196
79 Quyết định số 3764/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Sông Công. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 695
80 Quyết định số 3765/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Bình. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 758
81 Quyết định số 3766/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đại Từ. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 717
82 Quyết định số 3767/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Võ Nhai. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 663
83 Quyết định số 3768/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Lương. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 665
84 Quyết định số 3769/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đồng Hỷ. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 691
85 Quyết định số 3770/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Phổ Yên. Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 701
86 Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 236
87 Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT V/v Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. Thứ ba, 15 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 859
88 Quyết định số 61/2015/TT-BTNMT Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất. Thứ ba, 15 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 652
89 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND V/v thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 14 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 499
90 Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg V/v chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. Thứ năm, 10 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 1046
91 Quyết định số 3490/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, giao cho UBND huyện Phú Lương quản lý theo quy hoạch. Thứ năm, 10 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 579
92 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính. Thứ ba, 08 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 583
93 Quyết định số 3402/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. Thứ hai, 07 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 627
94 Quyết định số 3151/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Thứ hai, 16 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 470
95 Công văn số 1660/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ V/v báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. Thứ hai, 09 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 1414
96 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. Thứ ba, 20 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 817
97 Quyết định 2773/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và huyện Phú Lương. Thứ hai, 19 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 909
98 Quyết định số 2782/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông giữa cấp xã với cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 19 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 999
99 Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 927
100 Quyết định số 2741/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Thái Nguyên. Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 787

Trang 1/5