Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Môi trường
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Môi trường

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 Còn hiệu lực 7
2 Thông tư số 02/2018/TT-BXD V/v quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 Còn hiệu lực 26
3 Thông tư 03/2018/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017. Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 Còn hiệu lực 18
4 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 6
5 Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Thứ tư, 04 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 142
6 Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 208
7 Quyết định số 2893/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 139
8 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 139
9 Quyết định số 1169/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 152
10 Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường. Thứ ba, 08 Tháng 8 2017 Còn hiệu lực 139
11 Thông tư 62/2017/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Thứ hai, 19 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 265
12 Thông tư số 59/2017/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 243
13 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND V/v quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 202
14 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND V/v quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 200
15 Quyết định số 712/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020. Thứ sáu, 26 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 212
16 Thông tư 06/2017/TT-BKHCN V/v quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. Thứ năm, 25 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 214
17 Thông tư 20/2017/TT-BGTVT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 162
18 Thông tư số 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Thứ ba, 16 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 127
19 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP V/v quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017 Còn hiệu lực 221
20 Thông tư số 35/2017/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 137
21 Kế hoạch 35/KH-BCĐ V/v hành động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) tại Thái Nguyên. Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 Còn hiệu lực 277
22 Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. Thứ ba, 07 Tháng 3 2017 Còn hiệu lực 287
23 Quyết định 192/QĐ-TTg V/v phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025". Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 326
24 Thông tư số 12/2017/TT-BTC V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo về môi trường. Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 Còn hiệu lực 326
25 Thông tư số 08/2017/TT-BTC V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường. Thứ ba, 24 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 235
26 Thông tư số 02/2017/TT-BTC V/v Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 Còn hiệu lực 319
27 Thông tư số 50/2016/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 320
28 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thứ bảy, 24 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 442
29 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 410
30 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 446
31 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thứ sáu, 14 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 347
32 Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT V/v quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. Thứ tư, 12 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 391
33 Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT V/v hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 471
34 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 304
35 Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 835
36 Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Thứ tư, 24 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 436
37 Quyết định 1570/QĐ-TTg V/v phê duyệt Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường. Thứ ba, 09 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 390
38 Thông tư số 128/2016/TT-BTC V/v quy định miễn. giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định ... Thứ ba, 09 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 378
39 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Thứ hai, 01 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 390
40 Quyết định số 1463/QĐ-TTg V/vPhê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ sáu, 22 Tháng 7 2016 Còn hiệu lực 520
41 Quyết định 1141/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025 Thứ hai, 27 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 423
42 Thông tư số 86 /2016/TT-BTC V/v hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Bảo vệ môi trường. Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 349
43 Quyết định số 1348/QĐ-BYT V/v đính chính Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 tnsolution 503
44 Quyết định số 985a/QĐ-TTg V/v phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Thứ tư, 01 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 499
45 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT V/v hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 458
46 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Thứ sáu, 06 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 493
47 Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 622
48 Quyết định 971/QĐ-BTNMT V/v Đính chính Thông tư số 03/2016 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 529
49 Thông tư số 66/2016/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 Còn hiệu lực 550
50 Quyết định số 579/QĐ-BTNMT V/v chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Thứ ba, 22 Tháng 3 2016 Còn hiệu lực 355
51 Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thứ năm, 10 Tháng 3 2016 Còn hiệu lực 615
52 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thứ sáu, 19 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 709
53 Quyết định số 90/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ ba, 12 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 1311
54 Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 634
55 Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 624
56 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT V/v Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế. Thứ năm, 31 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 586
57 Thông tư số 66/2015/TT-BTNTM V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thứ hai, 21 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 594
58 Thông tư số 65/2015/TT-BTNTM V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thứ hai, 21 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 750
59 Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thứ hai, 21 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 587
60 Thông tư số 67/2015/TT-BTNTM V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thứ hai, 21 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 599
61 Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT Quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam. Thứ tư, 16 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 634
62 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường. Thứ ba, 08 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 564
63 Thông tư số 48/2015/TT-BYT V/v Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Thứ ba, 01 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 495
64 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Thứ ba, 20 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 723
65 Văn bản số 2291/TCMT-QLCT&CTMT V/v quản lý các mã CTNH thay đổi bổ sung hoặc chia tách theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Thứ năm, 15 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 779
66 Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Thứ ba, 29 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 737
67 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 666
68 Thông tư số 132/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Thứ sáu, 28 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 698
69 Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải. Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 836
70 Quyết định số 1742 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 Còn hiệu lực 1010
71 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT V/v Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 1498
72 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 1117
73 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT V/v quản lý chất thải nguy hại Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 2290
74 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT V/v Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Thứ hai, 22 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 1101
75 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT V/v Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 905
76 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT V/v đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Thứ sáu, 29 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 8369
77 Chỉ thị số 10/CT-TTg V/v tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản. Thứ sáu, 29 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 689
78 Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển. Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 1699
79 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2433
80 Thông tư số 82/2015/TT-BTC V/v Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 652
81 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thái bỏ. Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2364
82 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2367
83 Công văn số 1211/UBND-NC V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015. Thứ ba, 19 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2315
84 Thông tư số 60/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi,bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế ... Thứ hai, 27 Tháng 4 2015 Còn hiệu lực 766
85 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP V/v quản lý chất thải và phế liệu Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 Còn hiệu lực 1626
86 Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động của dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 Còn hiệu lực 1566
87 Thông tư số 04/2015/TT-BXD V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 Còn hiệu lực 1372
88 Công văn số 1129/BTNMT-TCMT về việc hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 Còn hiệu lực 2756
89 Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 1554
90 Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 3958
91 Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT V/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 1653
92 Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Thứ hai, 16 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 1344
93 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP V/v Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Thứ bảy, 14 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 1696
94 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Thứ bảy, 14 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 2288
95 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường Thứ ba, 06 Tháng 1 2015 Còn hiệu lực 1372
96 Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Thứ tư, 31 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 2113
97 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Thứ tư, 31 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 1389
98 Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường Thứ hai, 29 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 1286
99 Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg V/v tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thứ sáu, 26 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 1148
100 Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế. Thứ hai, 22 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 1378

Trang 1/4