Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Khí tượng thủy văn
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Khí tượng thủy văn

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 1670/QĐ-TTg V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 54
2 Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn. Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 32
3 Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím. Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 26
4 Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết. Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 35
5 Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước. Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 26
6 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Thứ ba, 18 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 90
7 Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Thứ tư, 21 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 229
8 Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Thứ tư, 21 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 237
9 Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường. Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 271
10 Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 209
11 Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 208
12 Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. Thứ năm, 08 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 211
13 Quyết định số 2053/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 Còn hiệu lực 182
14 Nghị định số 119/2016/NĐ-CP Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 304
15 Công điện số 120/CĐ-BCH gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu về việc chủ động đối phó với mưa lũ và các tình huống bất thường có thể xảy ra. Thứ tư, 10 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 296
16 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 356
17 Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT V/v Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 318
18 Thông tư 08/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia. Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 348
19 Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT V/v Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 341
20 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP V/vQuy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. Chủ nhật, 15 Tháng 5 2016 Còn hiệu lực 330
21 Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động. Thứ tư, 23 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 527
22 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT V/v hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. Thứ hai, 23 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 659
23 Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn. Thứ năm, 01 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 530
24 Quyết định số 1225/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2296
25 Quyết định số 119/QĐ-BTNMT V/v thành lập Tổ công tác xây dựng đóng góp quốc gia tự quyết (INDC) của Việt Nam Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 Còn hiệu lực 1987
26 Quyết định số 2643/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu đối với các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ hai, 17 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 2199
27 Thông tư số 57/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không Thứ sáu, 10 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2504
28 Quyết định số 2014/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý ... Thứ năm, 11 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 158
29 Công điện 573/CĐ-BYT năm 2014 triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ Thứ ba, 10 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 2080
30 Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT V/v quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto Thứ hai, 24 Tháng 3 2014 Còn hiệu lực 3357
31 Thông tư 51/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ Thứ sáu, 27 Tháng 12 2013 Còn hiệu lực 2352
32 Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 Còn hiệu lực 3259
33 Công văn số 9630/VPCP-KTN V/v nghiên cứu các giải pháp ứng phó với siêu bão Thứ tư, 13 Tháng 11 2013 Còn hiệu lực 2536
34 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Thứ tư, 13 Tháng 11 2013 Còn hiệu lực 2917
35 Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn Chủ nhật, 10 Tháng 11 2013 Còn hiệu lực 2708
36 Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn Thứ tư, 30 Tháng 10 2013 Còn hiệu lực 2135
37 Nghị định số 139/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão Thứ ba, 22 Tháng 10 2013 Còn hiệu lực 4061
38 Quyết định số 1651/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 Thứ tư, 04 Tháng 9 2013 Còn hiệu lực 2102
39 Công điện số 1428/CĐ-TTg năm 2013 V/v chủ động đối phó với mưa lũ Thứ tư, 04 Tháng 9 2013 Còn hiệu lực 1473
40 Quyết định số 1635/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyết sông có trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Thứ tư, 21 Tháng 8 2013 Còn hiệu lực 2734
41 Công điện khẩn số 05/CĐ-BTNMT Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường điện Thứ bảy, 22 Tháng 6 2013 Còn hiệu lực 1456
42 Thông tư số 05 /2013/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ Thứ sáu, 26 Tháng 4 2013 Còn hiệu lực 2038
43 Thông tư 26/2012/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn Thứ sáu, 28 Tháng 12 2012 Còn hiệu lực 2346
44 Quyết định số 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 . Thứ năm, 30 Tháng 8 2012 Còn hiệu lực 1582
45 Quyết định số 1013/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thái nguyên Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012 Còn hiệu lực 1937
46 Quyết định số 178/QĐ-STNMT V/v thành lập Tổ công tác phòng chống lụt bão của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Thứ sáu, 06 Tháng 5 2011 Còn hiệu lực 1397
47 Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ Thứ hai, 14 Tháng 3 2011 Còn hiệu lực 1433
48 Quyết định số 2418/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015 Thứ hai, 20 Tháng 12 2010 Còn hiệu lực 1977
49 CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 05 /CĐ-BTNMT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thứ tư, 21 Tháng 7 2010 Còn hiệu lực 2485
50 Quyết định Số: 632/QĐ-TTg V/v quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước Thứ hai, 10 Tháng 5 2010 Còn hiệu lực 1674
51 Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước Thứ hai, 10 Tháng 5 2010 Còn hiệu lực 1504
52 Quyết định Số 133/2009/QĐ-TTG Ban hành Quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển Thứ ba, 03 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1389
53 Công điện 08/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Chủ nhật, 27 Tháng 9 2009 Còn hiệu lực 2448
54 Công điện khẩn số 08/CĐ-BTNMT V/v Ứng phó với bão số 9 Chủ nhật, 27 Tháng 9 2009 Còn hiệu lực 3071
55 Quyết định Số:1426/QĐ-TTG V/v xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009 Thứ tư, 09 Tháng 9 2009 Còn hiệu lực 1579
56 Công điện khẩn số 05/CĐ-BTNMT V/v Ứng phó với bão số 6 Thứ ba, 04 Tháng 8 2009 Còn hiệu lực 2778
57 Công điện số 04/CĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT V/v ứng phó với cơn bão số 4 hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là SOUDELER Thứ bảy, 11 Tháng 7 2009 Còn hiệu lực 1519
58 QUYẾT ĐỊNH Số: 78/2009/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường Thứ năm, 14 Tháng 5 2009 Còn hiệu lực 1496
59 Công điện khẩn số 03/CĐ-BTNMT Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đối phó với cơn bão số 1 Thứ ba, 05 Tháng 5 2009 Còn hiệu lực 1777
60 QUYẾT ĐỊNH Số: 439/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên các đảo có đông dân cư Thứ sáu, 03 Tháng 4 2009 Còn hiệu lực 1867
61 Quyết Định Số: 10/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách Thứ hai, 05 Tháng 1 2009 Còn hiệu lực 1328
62 CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 5466/CĐ-BYT BỘ Y TẾ ĐIỆN: Sở Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Thứ năm, 07 Tháng 8 2008 Còn hiệu lực 1292
63 THÔNG BÁO Số: 167/TB-VPCP Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Thứ ba, 15 Tháng 7 2008 Còn hiệu lực 1422
64 NGHỊ ĐỊNH Số: 61/2008/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Thứ sáu, 09 Tháng 5 2008 Còn hiệu lực 1652
65 Chỉ thị số: 01/2008/CT-BXD V/v thực hiện công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Thứ sáu, 21 Tháng 3 2008 Còn hiệu lực 1106
66 Thông báo số: 70/TB-VP-CP Về ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 Thứ ba, 18 Tháng 3 2008 Còn hiệu lực 1952
67 Thông báo số: 30/TB-VPCP Về Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về giải pháp khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân Thứ sáu, 15 Tháng 2 2008 Còn hiệu lực 1212
68 Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng Thứ ba, 25 Tháng 12 2007 Còn hiệu lực 1375
69 Quyết định số: 118/2007/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển Thứ tư, 25 Tháng 7 2007 Còn hiệu lực 1791
70 Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg: Ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ Chủ nhật, 17 Tháng 12 2006 Còn hiệu lực 1618
71 Thông tư liên tịch số 07/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Thứ tư, 02 Tháng 8 2006 Còn hiệu lực 1407
72 Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường Thứ hai, 17 Tháng 4 2006 Còn hiệu lực 1388
73 Quyết định 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2006 ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thuỷ văn. Thứ sáu, 17 Tháng 3 2006 Còn hiệu lực 1483
74 Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão của uỷ ban Thường vụ Quốc hội Thứ năm, 07 Tháng 9 2000 Còn hiệu lực 1650
75 QUYẾT ĐỊNH Số: 2730/QĐ-BNN-KHCN BAN HÀNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT GIAI ĐOẠN 2008-2020 Chủ nhật, 05 Tháng 9 1999 Còn hiệu lực 1474
76 Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thuỷ văn phục vụ dự báo. Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 Còn hiệu lực 1996