Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đo đạc, bản đồ và viễn thám
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đo đạc, bản đồ và viễn thám

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1: Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 36
2 Thông tư số 55/2017/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 33
3 Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp. Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 45
4 Thông tư số 54/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000. Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 97
5 Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 116
6 Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 101
7 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Thứ ba, 18 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 177
8 Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. Thứ ba, 06 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 313
9 Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Thứ ba, 06 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 236
10 Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT V/v quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. Thứ ba, 06 Tháng 6 2017 Còn hiệu lực 145
11 Thông tư số 34/2017/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 357
12 Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1. Thứ sáu, 30 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 297
13 Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000. Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 292
14 Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 307
15 Hướng dẫn số 73/HD-STNMT V/v lồng ghép công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy CN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 13 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 443
16 Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 395
17 Thông tư số 196/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ Thứ ba, 08 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 444
18 Thông tư số 187/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp miễn quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Thứ ba, 08 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 338
19 Thông tư số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/vQuy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phi đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 428
20 Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000. Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 598
21 Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dự liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016 Còn hiệu lực 1336
22 Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000. Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 586
23 Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám. Thứ năm, 24 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 614
24 Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT V/v Quy định và kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Thứ hai, 21 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 803
25 Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ. Thứ ba, 08 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 679
26 Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. Thứ năm, 12 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 1100
27 Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. Thứ năm, 12 Tháng 11 2015 Còn hiệu lực 1064
28 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Thứ sáu, 30 Tháng 10 2015 Còn hiệu lực 941
29 Quyết định số 2061/QĐ-UBND V/v công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên . Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 866
30 Quyết định số 1723/2015/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 701
31 Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ. Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2421
32 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ Thứ tư, 06 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2123
33 Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng. Thứ tư, 25 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 589
34 Quyết định số 01/VBHN-BTNMT Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Thứ tư, 25 Tháng 3 2015 Còn hiệu lực 653
35 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT quy định về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và ... Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 725
36 Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường Thứ hai, 29 Tháng 12 2014 Còn hiệu lực 2159
37 Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Thứ tư, 26 Tháng 11 2014 Còn hiệu lực 2198
38 Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT quy định kĩ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 Thứ sáu, 12 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 3061
39 Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp Thứ sáu, 22 Tháng 8 2014 Còn hiệu lực 3217
40 Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp Thứ sáu, 22 Tháng 8 2014 Còn hiệu lực 2447
41 Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. Thứ sáu, 22 Tháng 8 2014 Còn hiệu lực 2656
42 Quyết định số 1647/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh bộ đơn giá “Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Thứ năm, 31 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 2509
43 Quyết định số 1512 QĐ/UBND V/v phê duyệt bộ đơn giá " Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ tư, 09 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 5426
44 Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 2677
45 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Thứ hai, 02 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 2303
46 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính Thứ hai, 19 Tháng 5 2014 Còn hiệu lực 15130
47 Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 Còn hiệu lực 2549
48 Thông tư 20/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 Còn hiệu lực 3455
49 Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”. Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 639
50 Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”. Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 793
51 Thông tư 08/2014/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 854
52 Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu. Thứ ba, 31 Tháng 12 2013 Còn hiệu lực 2197
53 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 Hết hiệu lực 2328
54 Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thứ sáu, 27 Tháng 12 2013 Còn hiệu lực 2513
55 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Thứ tư, 13 Tháng 11 2013 Còn hiệu lực 4717
56 Thông tư số 37/2013/TT-BTNMT V/v Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư, 30 Tháng 10 2013 Còn hiệu lực 3414
57 Thông tư số 30/2013/ TT-BTNMT V/v Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu ... Thứ hai, 14 Tháng 10 2013 Còn hiệu lực 1929
58 Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 Còn hiệu lực 1961
59 Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 Còn hiệu lực 843
60 Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT V/v quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 Còn hiệu lực 790
61 Thông tư 02/2013/TT-BTNMT quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản Thứ năm, 28 Tháng 2 2013 Còn hiệu lực 896
62 Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 Còn hiệu lực 1201
63 Quy trình QT-QLĐĐBĐ-01 ban hành ngày 01/10/2012 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 Còn hiệu lực 2055
64 Quy trình QT-QLĐĐBĐ-02 ban hành ngày 01/10/2012 Thẩm định hồ sơ cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 Còn hiệu lực 1725
65 Quyết định số 1961/QĐ-UBND V/v Công bố 2 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Thứ sáu, 31 Tháng 8 2012 Còn hiệu lực 2094
66 Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT Quy định về đo trọng lực chi tiết. Thứ tư, 08 Tháng 8 2012 Còn hiệu lực 1883
67 Thông tư số 92/2012/TT-BTC V/v sửa đổi bổ sung thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ. Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 Còn hiệu lực 2920
68 Thông tư số 06/2012/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ côngtác lập bản đồ Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 Còn hiệu lực 1749
69 Thông tư số 05/2012/TT_BTNMT V/v Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa chính quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh. Thứ ba, 08 Tháng 5 2012 Còn hiệu lực 2494
70 Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT V/v Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chuẩn thông tin địa lý cơ sở. Thứ hai, 19 Tháng 3 2012 Còn hiệu lực 1570
71 Quyết định số 147/QĐ-BTC năm 2012 về mức tối đa đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn ngân sách Trung ương năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thứ năm, 19 Tháng 1 2012 Còn hiệu lực 3903
72 Quyết định số 3061/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Theo mức lương tối thiểu 830.000đồng/tháng) Thứ hai, 05 Tháng 12 2011 Hết hiệu lực 3900
73 Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý Thứ ba, 22 Tháng 11 2011 Còn hiệu lực 1529
74 Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC: Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Thứ bảy, 05 Tháng 11 2011 Còn hiệu lực 1872
75 Thông tư 37/2011/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ leek 1:25.000; 1:50.000, 1:100.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh Thứ sáu, 14 Tháng 10 2011 Còn hiệu lực 2543
76 Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT Quy định về kiểm nghiệm và hiểu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản đồ biển Thứ tư, 20 Tháng 7 2011 Còn hiệu lực 2008
77 Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT V/v Quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 Còn hiệu lực 1494
78 Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000;1:2000; 1:5000 và1:10000 ban hành kèm theo quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008... Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 Hết hiệu lực 2889
79 Thông tư số 18 /2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc... Thứ tư, 08 Tháng 6 2011 Còn hiệu lực 1716
80 Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) Thứ tư, 08 Tháng 6 2011 Còn hiệu lực 930
81 Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 8/12/2010 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ . Thứ sáu, 15 Tháng 4 2011 Còn hiệu lực 5283
82 Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thứ sáu, 15 Tháng 4 2011 Còn hiệu lực 779
83 Thông tư số 09/2011/TT-BTNMT V/v Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thứ năm, 31 Tháng 3 2011 Còn hiệu lực 1616
84 THÔNG TƯ số 32/2010/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Thứ tư, 08 Tháng 12 2010 Còn hiệu lực 2554
85 Thông tư số 24/2010/TT-BTNMT Quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia. Thứ tư, 27 Tháng 10 2010 Còn hiệu lực 1262
86 Thông tư sô 23/2009/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 16/11/2009 về Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiêm thu sản phẩm đo đạc bản đồ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010. Thứ hai, 16 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1904
87 Quy trình QT-ĐKĐĐ-06 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định hồ sơ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ Chủ nhật, 01 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1716
88 Quyết định số 1956/QĐ-UBND V/v Phê duyêt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/01/2009 đến 30/4/2009 Thứ bảy, 15 Tháng 8 2009 Hết hiệu lực 1654
89 THÔNG TƯ 06/2009/TT-BTNMT ngày 18/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới toạ độ Thứ năm, 18 Tháng 6 2009 Còn hiệu lực 5962
90 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT Về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính Thứ hai, 01 Tháng 6 2009 Còn hiệu lực 1651
91 Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT: Định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp Thứ hai, 23 Tháng 3 2009 Còn hiệu lực 2489
92 Thông tư số 01/2009/TT - BTNMT V/v Quy định về quy phạm xây dựng lưới trọng lực quốc gia. Thứ tư, 14 Tháng 1 2009 Còn hiệu lực 2612
93 QUYẾT ĐỊNH Số: 11 /2008/QĐ-BTNMT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao” Thứ năm, 18 Tháng 12 2008 Còn hiệu lực 2637
94 Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT V/v Ban hành “Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới độ cao” Thứ năm, 18 Tháng 12 2008 Còn hiệu lực 1799
95 Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT V/v Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hộ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Thứ năm, 18 Tháng 12 2008 Hết hiệu lực 7782
96 THÔNG TƯ Số: 110/2008/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ Thứ sáu, 21 Tháng 11 2008 Còn hiệu lực 1726
97 Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 Thứ hai, 10 Tháng 11 2008 Hết hiệu lực 3418
98 Quyết Định Số: 50/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ sáu, 19 Tháng 9 2008 Còn hiệu lực 1999
99 Quyết định số: 33/2008/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 Thứ tư, 27 Tháng 2 2008 Còn hiệu lực 2724
100 Quyết định số 2964/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007. Thứ sáu, 21 Tháng 12 2007 Hết hiệu lực 2091

Trang 1/2