Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đo đạc, bản đồ và viễn thám
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đo đạc, bản đồ và viễn thám

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 Về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ Wednesday, 13 March 2019 Còn hiệu lực 421
2 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động viễn thám. Friday, 04 January 2019 tnsolution 567
3 Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Friday, 14 December 2018 tnsolution 586
4 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ Thursday, 15 November 2018 tnsolution 563
5 Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000. Thursday, 15 November 2018 tnsolution 563
6 Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ. Wednesday, 31 October 2018 tnsolution 547
7 Quyết định số 2313/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Monday, 06 August 2018 Còn hiệu lực 1979
8 Luật số 27/2018/QH14 về Đo đạc và bản đồ. Monday, 25 June 2018 Còn hiệu lực 2008
9 Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1: Friday, 22 December 2017 Còn hiệu lực 1964
10 Thông tư số 55/2017/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. Friday, 08 December 2017 Còn hiệu lực 2049
11 Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp. Friday, 08 December 2017 Còn hiệu lực 2133
12 Thông tư số 54/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000. Thursday, 07 December 2017 Còn hiệu lực 2005
13 Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. Monday, 23 October 2017 Còn hiệu lực 2244
14 Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thursday, 20 July 2017 Còn hiệu lực 2001
15 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Tuesday, 18 July 2017 Còn hiệu lực 2105
16 Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. Tuesday, 06 June 2017 Còn hiệu lực 2294
17 Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Tuesday, 06 June 2017 Còn hiệu lực 2294
18 Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT V/v quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. Tuesday, 06 June 2017 Còn hiệu lực 2056
19 Thông tư số 34/2017/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Friday, 21 April 2017 Còn hiệu lực 2299
20 Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1. Friday, 30 December 2016 Còn hiệu lực 2226
21 Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000. Wednesday, 28 December 2016 Còn hiệu lực 2436
22 Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia. Monday, 26 December 2016 Còn hiệu lực 2257
23 Hướng dẫn số 73/HD-STNMT V/v lồng ghép công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy CN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 13 December 2016 Còn hiệu lực 2613
24 Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. Monday, 28 November 2016 Còn hiệu lực 2344
25 Thông tư số 196/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ Tuesday, 08 November 2016 Còn hiệu lực 2584
26 Thông tư số 187/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp miễn quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Tuesday, 08 November 2016 Còn hiệu lực 2335
27 Thông tư số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/vQuy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phi đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Friday, 24 June 2016 Còn hiệu lực 2388
28 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 29 March 2016 Còn hiệu lực 596
29 Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000. Monday, 29 February 2016 Còn hiệu lực 2558
30 Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dự liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Friday, 22 January 2016 Còn hiệu lực 3753
31 Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000. Monday, 28 December 2015 Còn hiệu lực 2463
32 Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám. Thursday, 24 December 2015 Còn hiệu lực 2479
33 Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT V/v Quy định và kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Monday, 21 December 2015 Còn hiệu lực 2863
34 Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ. Tuesday, 08 December 2015 Còn hiệu lực 2607
35 Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. Thursday, 12 November 2015 Còn hiệu lực 3147
36 Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. Thursday, 12 November 2015 Còn hiệu lực 2962
37 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Friday, 30 October 2015 Còn hiệu lực 2739
38 Quyết định số 2061/QĐ-UBND V/v công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên . Monday, 17 August 2015 Còn hiệu lực 2914
39 Quyết định số 1723/2015/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 30 June 2015 Còn hiệu lực 2769
40 Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ. Friday, 22 May 2015 Còn hiệu lực 4328
41 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ Wednesday, 06 May 2015 Còn hiệu lực 3983
42 Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng. Wednesday, 25 March 2015 Còn hiệu lực 2726
43 Quyết định số 01/VBHN-BTNMT Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Wednesday, 25 March 2015 Còn hiệu lực 2556
44 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT quy định về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và ... Thursday, 26 February 2015 Còn hiệu lực 2631
45 Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường Monday, 29 December 2014 Còn hiệu lực 4170
46 Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Wednesday, 26 November 2014 Còn hiệu lực 4317
47 Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT quy định kĩ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 Friday, 12 September 2014 Còn hiệu lực 5289
48 Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp Friday, 22 August 2014 Còn hiệu lực 5330
49 Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp Friday, 22 August 2014 Còn hiệu lực 4271
50 Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. Friday, 22 August 2014 Còn hiệu lực 4807
51 Quyết định số 1647/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh bộ đơn giá “Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Thursday, 31 July 2014 Còn hiệu lực 3417
52 Quyết định số 1512 QĐ/UBND V/v phê duyệt bộ đơn giá " Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 09 July 2014 Còn hiệu lực 8218
53 Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR Thursday, 03 July 2014 Còn hiệu lực 4752
54 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Monday, 02 June 2014 Còn hiệu lực 4224
55 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính Monday, 19 May 2014 Còn hiệu lực 17515
56 Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 Thursday, 24 April 2014 Còn hiệu lực 4476
57 Thông tư 20/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 Thursday, 24 April 2014 Còn hiệu lực 5565
58 Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”. Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 2515
59 Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”. Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 2911
60 Thông tư 08/2014/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 2786
61 Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu. Tuesday, 31 December 2013 Còn hiệu lực 4140
62 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Monday, 30 December 2013 Hết hiệu lực 4510
63 Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 4573
64 Nghị định số 173/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Wednesday, 13 November 2013 Còn hiệu lực 6755
65 Thông tư số 37/2013/TT-BTNMT V/v Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 30 October 2013 Còn hiệu lực 5477
66 Thông tư số 30/2013/ TT-BTNMT V/v Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu ... Monday, 14 October 2013 Còn hiệu lực 3876
67 Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết Tuesday, 03 September 2013 Còn hiệu lực 3907
68 Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Tuesday, 28 May 2013 Còn hiệu lực 2922
69 Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT V/v quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Friday, 01 March 2013 Còn hiệu lực 2882
70 Thông tư 02/2013/TT-BTNMT quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản Thursday, 28 February 2013 Còn hiệu lực 2838
71 Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Wednesday, 19 December 2012 Còn hiệu lực 3290
72 Quy trình QT-QLĐĐBĐ-01 ban hành ngày 01/10/2012 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Monday, 01 October 2012 Còn hiệu lực 2777
73 Quy trình QT-QLĐĐBĐ-02 ban hành ngày 01/10/2012 Thẩm định hồ sơ cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Monday, 01 October 2012 Còn hiệu lực 3616
74 Quyết định số 1961/QĐ-UBND V/v Công bố 2 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Friday, 31 August 2012 Còn hiệu lực 2831
75 Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT Quy định về đo trọng lực chi tiết. Wednesday, 08 August 2012 Còn hiệu lực 3912
76 Thông tư số 92/2012/TT-BTC V/v sửa đổi bổ sung thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ. Monday, 04 June 2012 Còn hiệu lực 4864
77 Thông tư số 06/2012/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ côngtác lập bản đồ Friday, 01 June 2012 Còn hiệu lực 3685
78 Thông tư số 05/2012/TT_BTNMT V/v Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa chính quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh. Tuesday, 08 May 2012 Còn hiệu lực 3329
79 Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT V/v Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chuẩn thông tin địa lý cơ sở. Monday, 19 March 2012 Còn hiệu lực 3512
80 Quyết định số 147/QĐ-BTC năm 2012 về mức tối đa đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn ngân sách Trung ương năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thursday, 19 January 2012 Còn hiệu lực 4871
81 Quyết định số 3061/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Theo mức lương tối thiểu 830.000đồng/tháng) Monday, 05 December 2011 Hết hiệu lực 6260
82 Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý Tuesday, 22 November 2011 Còn hiệu lực 3449
83 Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC: Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Saturday, 05 November 2011 Còn hiệu lực 2984
84 Thông tư 37/2011/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ leek 1:25.000; 1:50.000, 1:100.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh Friday, 14 October 2011 Còn hiệu lực 4777
85 Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT Quy định về kiểm nghiệm và hiểu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản đồ biển Wednesday, 20 July 2011 Còn hiệu lực 4006
86 Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT V/v Quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ Wednesday, 06 July 2011 Còn hiệu lực 3668
87 Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000;1:2000; 1:5000 và1:10000 ban hành kèm theo quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008... Monday, 20 June 2011 Hết hiệu lực 5133
88 Thông tư số 18 /2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc... Wednesday, 08 June 2011 Còn hiệu lực 3917
89 Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) Wednesday, 08 June 2011 Còn hiệu lực 1632
90 Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 8/12/2010 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ . Friday, 15 April 2011 Còn hiệu lực 7343
91 Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất Friday, 15 April 2011 Còn hiệu lực 2703
92 Thông tư số 09/2011/TT-BTNMT V/v Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thursday, 31 March 2011 Còn hiệu lực 3733
93 THÔNG TƯ số 32/2010/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Wednesday, 08 December 2010 Còn hiệu lực 4503
94 Thông tư số 24/2010/TT-BTNMT Quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia. Wednesday, 27 October 2010 Còn hiệu lực 3437
95 Thông tư sô 23/2009/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 16/11/2009 về Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiêm thu sản phẩm đo đạc bản đồ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010. Monday, 16 November 2009 Còn hiệu lực 3846
96 Quy trình QT-ĐKĐĐ-06 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định hồ sơ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 3717
97 Quyết định số 1956/QĐ-UBND V/v Phê duyêt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/01/2009 đến 30/4/2009 Saturday, 15 August 2009 Hết hiệu lực 3696
98 THÔNG TƯ 06/2009/TT-BTNMT ngày 18/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới toạ độ Thursday, 18 June 2009 Còn hiệu lực 8458
99 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT Về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính Monday, 01 June 2009 Còn hiệu lực 3633
100 Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT: Định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp Monday, 23 March 2009 Còn hiệu lực 4443

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »