Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Tài nguyên nước
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Tài nguyên nước

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Nghị định số 167/2018/NĐ-CP V/v Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Wednesday, 26 December 2018 tnsolution 5
2 Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước. Wednesday, 26 December 2018 tnsolution 1
3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Tuesday, 04 September 2018 Còn hiệu lực 1443
4 Quyết định số 2215/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách năm 2018. Tuesday, 10 July 2018 Còn hiệu lực 1540
5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP V/v Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Wednesday, 16 May 2018 Còn hiệu lực 1216
6 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Monday, 14 May 2018 Còn hiệu lực 1299
7 Quyết định số 1110/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 03 May 2018 Còn hiệu lực 1367
8 Giấy phép số 1073/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước mặt cho Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn Thái Nguyên. Thursday, 26 April 2018 Còn hiệu lực 1530
9 Giấy phép số 1071/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước dưới đất cho Công ty CP nước sạch Thái Nguyên. Thursday, 26 April 2018 Còn hiệu lực 1442
10 Giấy phép 1068/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Núi Cốc. Thursday, 26 April 2018 Còn hiệu lực 1565
11 Giấy phép số 804/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nước sạch Đại Từ. Thursday, 29 March 2018 Còn hiệu lực 1583
12 Giấy phép số 610/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Một thành viên 27. Tuesday, 06 March 2018 Còn hiệu lực 1534
13 Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất. Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 1662
14 Thông tư số 71/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 1479
15 Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 1535
16 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 1380
17 Thông tư số 64/2017-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Friday, 22 December 2017 Còn hiệu lực 1602
18 Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Friday, 22 December 2017 Còn hiệu lực 1431
19 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Tuesday, 07 November 2017 Còn hiệu lực 1659
20 Quyết định số 3460/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 06 November 2017 Còn hiệu lực 1852
21 Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy. Thursday, 02 November 2017 Còn hiệu lực 1484
22 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. Friday, 06 October 2017 Còn hiệu lực 1513
23 Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước. Monday, 11 September 2017 Còn hiệu lực 1742
24 Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Tuesday, 25 July 2017 Còn hiệu lực 1678
25 Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. Friday, 21 July 2017 Còn hiệu lực 1486
26 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Monday, 17 July 2017 Còn hiệu lực 1678
27 Giấy phép số 1030/GP-UBND V/v xả nước thải vào nguồn nước. Thursday, 27 April 2017 Còn hiệu lực 1886
28 Giấy phép số 1029/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất. Thursday, 27 April 2017 Còn hiệu lực 1703
29 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Monday, 03 April 2017 Còn hiệu lực 1686
30 Quyết định số 3585/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh Mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 26 December 2016 Còn hiệu lực 2718
31 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND V/v quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt ... Tuesday, 20 December 2016 Còn hiệu lực 1502
32 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Wednesday, 16 November 2016 Còn hiệu lực 1715
33 Thông tư số 270/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện. Monday, 14 November 2016 Còn hiệu lực 1997
34 Thông tư 24/2016/TT-BTNMT V/v quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Friday, 09 September 2016 Còn hiệu lực 1917
35 Giấy phép 1980/GP-UBND V/v xả nước vào nguồn nước. Thursday, 04 August 2016 Còn hiệu lực 2227
36 Giấy phép số 1981/GP-UBND V/v thăm dò nước dưới đất. Thursday, 04 August 2016 Còn hiệu lực 1944
37 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP V/v quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 1506
38 Thông tư số 94/2016/TT-BTC sửa dổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước... Monday, 27 June 2016 Còn hiệu lực 1892
39 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 29 March 2016 Còn hiệu lực 1248
40 Quyết định số 17/QĐ-HĐQGTNN V/v điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Thursday, 04 February 2016 Còn hiệu lực 1976
41 Quyết định 3353/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 22 December 2015 Còn hiệu lực 2581
42 Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất. Monday, 14 December 2015 Còn hiệu lực 2111
43 Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước. Tuesday, 29 September 2015 Còn hiệu lực 2133
44 Thông tư số 149/2015/TT-BTC V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Wednesday, 23 September 2015 Còn hiệu lực 2325
45 Quyết định số 2160/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Wednesday, 26 August 2015 Còn hiệu lực 2588
46 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuesday, 18 August 2015 Còn hiệu lực 2447
47 Quyết định số 1742 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. Wednesday, 15 July 2015 Còn hiệu lực 3662
48 Nghị định số 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Monday, 08 June 2015 Còn hiệu lực 3715
49 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP V/v Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Wednesday, 06 May 2015 Còn hiệu lực 3763
50 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ Wednesday, 06 May 2015 Còn hiệu lực 4853
51 Thông tư số 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất Thursday, 26 February 2015 Còn hiệu lực 3969
52 Thông Tư 01/2015/TT-BTNMT Ban Hành Định Mức Kinh Tế - Kỹ Thuật Quan Trắc Và Dự Báo Tài Nguyên Nước Friday, 09 January 2015 Còn hiệu lực 4371
53 Quyết định số 05/QĐ-UBND V/v công bố 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 05 January 2015 Còn hiệu lực 2303
54 Quyết định số 2424/QĐ-UBND V/v công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 30 October 2014 Còn hiệu lực 4162
55 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 07 October 2014 Còn hiệu lực 4097
56 Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT V/v Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước Wednesday, 24 September 2014 Còn hiệu lực 4811
57 Quyết định số 2029/QĐ-BTNMT V/v Thành lập Ban quản lý dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công" Monday, 22 September 2014 Còn hiệu lực 3810
58 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Tuesday, 09 September 2014 Còn hiệu lực 3661
59 Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 5916
60 Thông tư số 40/2014/TT - BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất Friday, 11 July 2014 Còn hiệu lực 5039
61 Quyết định số 1162/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch Phân bổ, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thursday, 12 June 2014 Còn hiệu lực 5405
62 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước Friday, 30 May 2014 Còn hiệu lực 6690
63 Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Monday, 03 March 2014 Còn hiệu lực 2367
64 Công văn số 481 /BTNMT-TNN vv Tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2014 Wednesday, 19 February 2014 Còn hiệu lực 3185
65 Thông tư 08/2014/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 4347
66 Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”. Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 3514
67 Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”. Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 3532
68 Thông tư số 11/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000”. Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 2985
69 Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT V/v “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt” Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 4938
70 Thông tư số 13/2014/TT – BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất” Monday, 17 February 2014 Còn hiệu lực 4550
71 Quyết định số 182/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020 Thursday, 23 January 2014 Còn hiệu lực 4658
72 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước Wednesday, 27 November 2013 Còn hiệu lực 5341
73 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Wednesday, 27 November 2013 Còn hiệu lực 1383
74 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán Thursday, 24 October 2013 Còn hiệu lực 11591
75 Quyết định số 1893/QĐ-UBND V/v quy định giá bán nước máy sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên quản lý Thursday, 26 September 2013 Còn hiệu lực 6275
76 Công văn số 3100/BTNMT-TNN về thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Tuesday, 13 August 2013 Còn hiệu lực 3659
77 Quyết định số 933/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 20 May 2013 Còn hiệu lực 4024
78 Quyết định số 707/QĐ-TTg V/v ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A Tải về file toàn văn tại đây: Thursday, 09 May 2013 Còn hiệu lực 4485
79 Thông tư số 54/2013/TT-BTC V/v quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung Saturday, 04 May 2013 Còn hiệu lực 5871
80 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định Quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thursday, 09 August 2012 Còn hiệu lực 3846
81 Quyết định số 1745/QĐ-UBND V/v Công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước... Thursday, 09 August 2012 Còn hiệu lực 4746
82 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Friday, 13 July 2012 Còn hiệu lực 3127
83 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Thursday, 21 June 2012 Còn hiệu lực 3006
84 Quyết định số 341/QĐ-BTNMT V/v ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh Friday, 30 March 2012 Còn hiệu lực 4261
85 Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường. Thursday, 15 September 2011 Còn hiệu lực 4085
86 Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất Monday, 01 August 2011 Còn hiệu lực 2934
87 Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa Monday, 01 August 2011 Còn hiệu lực 3669
88 Quyết định số 879 /QĐ-TCMT Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước Friday, 01 July 2011 Còn hiệu lực 6017
89 Quyết định số 410/QĐ-TTg: Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước Friday, 18 March 2011 Còn hiệu lực 2604
90 Quyết định số 2147/ QĐ-TTG V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 Wednesday, 24 November 2010 Còn hiệu lực 3416
91 Quyết định 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh Monday, 01 November 2010 Còn hiệu lực 3801
92 Văn bản số 1879/QĐ-TTg: Phê duyệt danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Wednesday, 13 October 2010 Còn hiệu lực 2882
93 Văn bản số 1880/QĐ-TTg: Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đăk Mi 4 và sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm Wednesday, 13 October 2010 Còn hiệu lực 3368
94 Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Friday, 01 October 2010 Còn hiệu lực 2940
95 Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức hinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước. Thursday, 01 July 2010 Còn hiệu lực 3406
96 Nghị định 50/2010/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên Friday, 14 May 2010 Còn hiệu lực 3096
97 Quyết định số : 34/2010/QĐ-TTg V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện Thursday, 08 April 2010 Còn hiệu lực 3300
98 Quyết định Số 588 /QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 Monday, 22 March 2010 Còn hiệu lực 3204
99 Quyết định Số: 114/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông mê Công Việt Nam Friday, 15 January 2010 Còn hiệu lực 1670
100 Chỉ thị số 2101/CT-TTG V/v triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010 Wednesday, 16 December 2009 Còn hiệu lực 2730

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »