Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Tài nguyên nước
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Tài nguyên nước

Tìm kiếm văn bản 
Số lượng văn bản hiện thị 
STT Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/Ký hiệu Số truy cập
1 Giấy phép số 1073/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước mặt cho Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn Thái Nguyên. Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 7
2 Giấy phép số 1071/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước dưới đất cho Công ty CP nước sạch Thái Nguyên. Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 10
3 Giấy phép 1068/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Núi Cốc. Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 Còn hiệu lực 9
4 Giấy phép số 804/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nước sạch Đại Từ. Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 Còn hiệu lực 34
5 Giấy phép số 610/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Một thành viên 27. Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 Còn hiệu lực 29
6 Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 59
7 Thông tư số 71/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 58
8 Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 42
9 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 22
10 Thông tư số 64/2017-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 60
11 Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 Còn hiệu lực 62
12 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 124
13 Quyết định số 3460/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 161
14 Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy. Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 Còn hiệu lực 122
15 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. Thứ sáu, 06 Tháng 10 2017 Còn hiệu lực 123
16 Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước. Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 Còn hiệu lực 180
17 Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thứ ba, 25 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 178
18 Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 171
19 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 Còn hiệu lực 277
20 Giấy phép số 1030/GP-UBND V/v xả nước thải vào nguồn nước. Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 288
21 Giấy phép số 1029/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất. Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 295
22 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 Còn hiệu lực 296
23 Quyết định số 3585/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh Mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 Còn hiệu lực 711
24 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 291
25 Thông tư số 270/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện. Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 Còn hiệu lực 381
26 Thông tư 24/2016/TT-BTNMT V/v quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 Còn hiệu lực 365
27 Giấy phép 1980/GP-UBND V/v xả nước vào nguồn nước. Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 647
28 Giấy phép số 1981/GP-UBND V/v thăm dò nước dưới đất. Thứ năm, 04 Tháng 8 2016 Còn hiệu lực 402
29 Thông tư số 94/2016/TT-BTC sửa dổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước... Thứ hai, 27 Tháng 6 2016 Còn hiệu lực 539
30 Quyết định số 17/QĐ-HĐQGTNN V/v điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Thứ năm, 04 Tháng 2 2016 Còn hiệu lực 606
31 Quyết định 3353/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 988
32 Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất. Thứ hai, 14 Tháng 12 2015 Còn hiệu lực 761
33 Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước. Thứ ba, 29 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 736
34 Thông tư số 149/2015/TT-BTC V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Thứ tư, 23 Tháng 9 2015 Còn hiệu lực 734
35 Quyết định số 2160/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Thứ tư, 26 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 1154
36 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 Còn hiệu lực 852
37 Quyết định số 1742 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 Còn hiệu lực 2082
38 Nghị định số 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 Còn hiệu lực 2138
39 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP V/v Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Thứ tư, 06 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 2329
40 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ Thứ tư, 06 Tháng 5 2015 Còn hiệu lực 3414
41 Thông tư số 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 Còn hiệu lực 2451
42 Thông Tư 01/2015/TT-BTNMT Ban Hành Định Mức Kinh Tế - Kỹ Thuật Quan Trắc Và Dự Báo Tài Nguyên Nước Thứ sáu, 09 Tháng 1 2015 Còn hiệu lực 2964
43 Quyết định số 05/QĐ-UBND V/v công bố 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai, 05 Tháng 1 2015 Còn hiệu lực 701
44 Quyết định số 2424/QĐ-UBND V/v công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ năm, 30 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2715
45 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba, 07 Tháng 10 2014 Còn hiệu lực 2559
46 Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT V/v Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 3222
47 Quyết định số 2029/QĐ-BTNMT V/v Thành lập Ban quản lý dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công" Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 2264
48 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 Còn hiệu lực 2137
49 Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 Còn hiệu lực 4218
50 Thông tư số 40/2014/TT - BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất Thứ sáu, 11 Tháng 7 2014 Còn hiệu lực 3349
51 Quyết định số 1162/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch Phân bổ, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thứ năm, 12 Tháng 6 2014 Còn hiệu lực 3491
52 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước Thứ sáu, 30 Tháng 5 2014 Còn hiệu lực 5017
53 Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thứ hai, 03 Tháng 3 2014 Còn hiệu lực 2128
54 Công văn số 481 /BTNMT-TNN vv Tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2014 Thứ tư, 19 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 1610
55 Thông tư 08/2014/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 2704
56 Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”. Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 1888
57 Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”. Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 1954
58 Thông tư số 11/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000”. Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 1401
59 Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT V/v “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt” Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 3327
60 Thông tư số 13/2014/TT – BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất” Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Còn hiệu lực 2930
61 Quyết định số 182/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020 Thứ năm, 23 Tháng 1 2014 Còn hiệu lực 3090
62 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước Thứ tư, 27 Tháng 11 2013 Còn hiệu lực 3777
63 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán Thứ năm, 24 Tháng 10 2013 Còn hiệu lực 9831
64 Quyết định số 1893/QĐ-UBND V/v quy định giá bán nước máy sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên quản lý Thứ năm, 26 Tháng 9 2013 Còn hiệu lực 4684
65 Công văn số 3100/BTNMT-TNN về thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 Còn hiệu lực 2140
66 Quyết định số 933/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Thái Nguyên Thứ hai, 20 Tháng 5 2013 Còn hiệu lực 2425
67 Quyết định số 707/QĐ-TTg V/v ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A Tải về file toàn văn tại đây: Thứ năm, 09 Tháng 5 2013 Còn hiệu lực 3439
68 Thông tư số 54/2013/TT-BTC V/v quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung Thứ bảy, 04 Tháng 5 2013 Còn hiệu lực 4190
69 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định Quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ năm, 09 Tháng 8 2012 Còn hiệu lực 2268
70 Quyết định số 1745/QĐ-UBND V/v Công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước... Thứ năm, 09 Tháng 8 2012 Còn hiệu lực 3146
71 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Thứ sáu, 13 Tháng 7 2012 Còn hiệu lực 1582
72 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Thứ năm, 21 Tháng 6 2012 Còn hiệu lực 1595
73 Quyết định số 341/QĐ-BTNMT V/v ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh Thứ sáu, 30 Tháng 3 2012 Còn hiệu lực 2527
74 Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường. Thứ năm, 15 Tháng 9 2011 Còn hiệu lực 2467
75 Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất Thứ hai, 01 Tháng 8 2011 Còn hiệu lực 1526
76 Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa Thứ hai, 01 Tháng 8 2011 Còn hiệu lực 2090
77 Quyết định số 879 /QĐ-TCMT Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước Thứ sáu, 01 Tháng 7 2011 Còn hiệu lực 4303
78 Quyết định số 410/QĐ-TTg: Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước Thứ sáu, 18 Tháng 3 2011 Còn hiệu lực 1282
79 Quyết định số 2147/ QĐ-TTG V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 Thứ tư, 24 Tháng 11 2010 Còn hiệu lực 1834
80 Quyết định 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh Thứ hai, 01 Tháng 11 2010 Còn hiệu lực 2194
81 Văn bản số 1879/QĐ-TTg: Phê duyệt danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Thứ tư, 13 Tháng 10 2010 Còn hiệu lực 1369
82 Văn bản số 1880/QĐ-TTg: Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đăk Mi 4 và sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm Thứ tư, 13 Tháng 10 2010 Còn hiệu lực 1888
83 Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Thứ sáu, 01 Tháng 10 2010 Còn hiệu lực 1354
84 Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức hinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước. Thứ năm, 01 Tháng 7 2010 Còn hiệu lực 1768
85 Nghị định 50/2010/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên Thứ sáu, 14 Tháng 5 2010 Còn hiệu lực 1665
86 Quyết định số : 34/2010/QĐ-TTg V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện Thứ năm, 08 Tháng 4 2010 Còn hiệu lực 1888
87 Quyết định Số 588 /QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 Còn hiệu lực 1612
88 Quyết định Số: 114/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông mê Công Việt Nam Thứ sáu, 15 Tháng 1 2010 Còn hiệu lực 1454
89 Chỉ thị số 2101/CT-TTG V/v triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010 Thứ tư, 16 Tháng 12 2009 Còn hiệu lực 1232
90 Quyết định Số 2068/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 Thứ tư, 09 Tháng 12 2009 Còn hiệu lực 2622
91 Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT: Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước Thứ hai, 30 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1740
92 Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ năm, 12 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1978
93 Công văn số 2258/TTg-KTN V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện Thứ bảy, 07 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1467
94 Thông tư Số 21/2009/TT-BTNMT Qui định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Thứ năm, 05 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1420
95 Thông tư Số 20/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Thứ năm, 05 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1751
96 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTG Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn Thứ hai, 02 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1808
97 Quy trình QT-QLTNN-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Chủ nhật, 01 Tháng 11 2009 Còn hiệu lực 1776
98 Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Thứ hai, 05 Tháng 10 2009 Còn hiệu lực 1528
99 Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Thứ hai, 05 Tháng 10 2009 Còn hiệu lực 3402
100 Văn bản số 05/2009/TT - BYT: Thông tư 05/2009/TT-BYT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” Thứ tư, 17 Tháng 6 2009 Còn hiệu lực 2809

Trang 1/2